Sertifikatlån

 

4,95% NorgesGruppen ASA åpent sertifikatlån

Utestående beløp MNOK 500 – Emisjonsramme MNOK 600 – Forfall 09.08.2024

ISIN NO 0013228601 – Børsticker TBD

Låneavtale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4,93% NorgesGruppen ASA åpent sertifikatlån

Utestående beløp MNOK 300 – Emisjonsramme MNOK 600 – Forfall 24.07.2024

ISIN NO 0013219675 – Børsticker TBD

Låneavtale