Utbytte

NorgesGruppens aksjonærer skal over tid ta del i selskapets verdiskapning ved å oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom utvikling i reell egenkapital og utbytte. Styret arbeider for en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

 

Regnskapsår Utbytte pr. aksje Foreslått Vedtatt Dato for utbetaling
2022 9,00 30.08.2023 30.08.2023 15.09.2023
2022 19,00 21.03.2023 03.05.2023 23.05.2023
2021 25,00 30.03.2022 04.05.2022 20.05.2022
2020 24,00 24.03.2021 06.05.2021 19.05.2021
2019 18,00 25.03.2020 07.05.2020 20.05.2020
2018 16,00 27.03.2019 07.05.2019 21.05.2019

Utbytte utbetales til aksjonærer som er registrert som aksjonærer på tidspunkt for generalforsamling.

Utbytte utbetales til den bankkontoen som er registrert på aksjonærens vps-konto. For å registrere eller endre bankkonto på vps-kontoen, kontakt din kontofører.

Aksjonærer som ikke har fått utbetalt utbytte på grunn av manglende eller feilaktig bankkonto knyttet til vps-kontoen, kan kontakte DNB på britt.rosand@dnb.no eller kua@dnb.no.