Utbytte

NorgesGruppens aksjonærer skal over tid ta del i selskapets verdiskapning ved å oppnå konkurransedyktig avkastning på sine aksjer gjennom utvikling i reell egenkapital og utbytte. Styret arbeider for en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

Utbytte utbetales til aksjonærer som er registrert som aksjonærer på tidspunkt for generalforsamling.

Utbytte utbetales til den bankkontoen som er registrert på aksjonærens vps-konto. For å registrere eller endre bankkonto på vps-kontoen, kontakt din kontofører.

Aksjonærer som ikke har fått utbetalt utbytte på grunn av manglende eller feilaktig bankkonto knyttet til vps-kontoen, kan kontakte DNB på britt.rosand@dnb.no eller kua@dnb.no.