Noter til årsregnskapet

Note 21 – Resultat pr. aksje

Note 21Resultat pr. aksje

 

Aksjer

Egne aksjer

Utestående

Antall aksjer 01.01.

40 000 000

(937 727)

39 062 273

Kjøp/salg av egne aksjer

-

(52 521)

(52 521)

Antall aksjer 31.12.

40 000 000

(990 248)

39 009 752

 

2020

2019

Majoritetens andel av årsresultat (TNOK)

3 435 138

2 390 020

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

39 036 013

39 079 636

Resultat pr. utestående aksje (NOK)

88,00

61,16

NorgesGruppen har ingen utestående opsjoner eller lignende som gir utvanning av resultat pr. aksje.