Noter til årsregnskapet

Note 22 – Nærstående parter

Note 22 Nærstående parter

NorgesGruppen ASA og datterselskaper har, direkte og indirekte, mange forretningsmessige ­relasjoner til flere av personene som anses å være nærstående parter. Med nærstående parter ­legges til grunn styremedlemmer og nøkkelpersoner i ledelsen, slik dette er definert i IAS 24. Nøkkelpersoner i ledelsen omfatter medlemmer av konsernledelsen samt konsernledelsens respektive ledergrupper. I tillegg omfattes lederne av ASKOs regionale selskaper og merkevare­direktører i selskapene Matbørsen, Unil, Joh. Johannson Kaffe og Bakehuset.

Alle forhold som gjelder nærstående parter blir behandlet basert på prinsippet om ­armlengdes avstand. Selskapet har rutiner for oppdatering av nærstående parters forretningsmessige ­relasjoner til konsernet.

De forhold som dette i stor grad gjelder er kjøp av varer og tjenester, leie av eiendommer, ­felleseide selskaper og transaksjoner hvor nærstående parter er involvert. Opplysninger om transaksjoner med nærstående parter er begrenset til transaksjonsvolum større enn 1 MNOK i regnskapsåret.

Nærstående part

Posisjon

Involvert selskap

Tjeneste/forbindelse

Omfang

Sverre Lorentzen

Styremedlem i NorgesGruppen ASA

Oluf Lorentzen AS

Leveranser

>200 MNOK

Egil Giørtz

Regionsdirektør i NorgesGruppen Møre AS

H.I. Giørtz Sønner AS

Felleseid selskap

>200 MNOK

Knut Hartvig Johannson

Styreleder i NorgesGruppen ASA

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10 – 200 MNOK

Torbjørn Johannson

Styreleder i ASKO Norge AS

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10 – 200 MNOK

Johan Johannson

Konserndirektør i NorgesGruppen ASA

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10 – 200 MNOK

Terje Navjord

Økonomidirektør i KIWI Norge AS

Pett Kjede og Servicekontor AS
TNA Holding AS

Utleie av eiendom

10 – 200 MNOK

Tor Kirkeng

Etableringsdirektør i KIWI Norge AS

Pett Kjede og Servicekontor AS
Kirkeng Eiendom AS

Utleie av eiendom

10 – 200 MNOK

Knut Hage

Medlem av valgkomiteen i NorgesGruppen ASA og ­styremedlem i KIWI Norge AS

CC Gruppen AS

Felleseid selskap

10 – 200 MNOK

Morten Nordheim

Direktør etablering og eiendom

Alna Senter AS, Realvest Øst AS

Utleie av eiendom

3-10 MNOK

Leif Petter Tunold

Kategoridirektør i NorgesGruppen ASA

Tunold Eiendom AS

Utleie av eiendom

3-10 MNOK

Ivar Jørgen Bjoner

Styremedlem i MENY AS

Magnolia System AS

Felleseid selskap

3-10 MNOK

Anders Korneliussen

Daglig leder i ASKO Øst AS

Gourmetcompagniet AS

Leveranser

<3 MNOK

Guri Størvold

Styremedlem i NorgesGruppen ASA

Zync Communication AS

Konsulenttjenester

<3 MNOK

Herleif Bergh Nilsen

Regionsdirektør i NorgesGruppen Vestfold Telemark AS

Kvelde Eiendom AS

Utleie av eiendom

<3 MNOK

I tillegg til de forhold som er nevnt har NorgesGruppen forretningsmessige forhold til selskaper som konsernet eier andeler i, bl.a. BAMA Gruppen AS, som ikke inngår i konsernet.

Ytelser til ledende ansatte og styret er omtalt i note 6.