Noter til årsregnskapet

Note 4 – Konsernets sammensetning

Note 4 Konsernets sammensetning

NorgesGruppen består av morselskapet NorgesGruppen ASA og i alt 314 datterselskaper. All ­vesentlig virksomhet er basert i Norge. De fleste datterselskapene er 100 % eid. I noen selskaper er det minoritetsinteresser, men disse anses ikke å være vesentlige.

De mest vesentlige enhetene innenfor hvert virksomhetsområde i konsernet er listet opp under. Eierandelen som er oppgitt er konsernets direkte eller indirekte eierandel. Eierandel og stemmeandel er lik. Se note 5 for økonomisk informasjon om virksomhetsområdene.

Virksomhetsområdet Detalj:

Virksomhetsområdet består av totalt 79 selskaper.

Datterselskap

Eierandel

Kontor

KIWI Norge AS

100 %

Lier

KIWI Minidrift AS

100 %

Lier

NG KIWI Agder AS

100 %

Lier

NG KIWI Buskerud AS

100 %

Lier

NG KIWI Innland AS

100 %

Lillehammer

NG KIWI Midt-Norge AS

100 %

Lier

NG KIWI Nord AS

100 %

Lier

NG KIWI Oslo Akershus AS

100 %

Lier

NG KIWI Rogaland AS

100 %

Lier

NG KIWI Romsdal og Nordmøre AS

100 %

Lier

NG KIWI Vest AS

100 %

Lier

NG KIWI Vestfold Telemark AS

100 %

Lier

NG KIWI Øst AS

100 %

Lier

NG KIWI Møre AS

50 %

Lier

Oslofjordmat AS

51 %

Lier

Kjøpmannshuset Norge AS

100 %

Oslo

NG Joker Drift AS

100 %

Oslo

NG SPAR Buskerud AS

100 %

Oslo

NG SPAR Innland AS

100 %

Oslo

NG SPAR Nord AS

100 %

Oslo

NG SPAR Rogaland AS

100 %

Oslo

NG SPAR Romsdal og Nordmøre AS

100 %

Oslo

NG SPAR Sør AS

100 %

Oslo

NG SPAR Vest AS

100 %

Oslo

NG SPAR Vestfold Telemark AS

100 %

Oslo

NG SPAR Øst AS

100 %

Oslo

NG SPAR Møre AS

50 %

Herøy

Kjøpmannspartner AS

100 %

Oslo

NorgesGruppen SPAR Midt-Norge AS

100 %

Oslo

Dagligvare Gruppen Tromsø AS

100 %

Tromsø

MENY AS

100 %

Oslo

NG MENY Buskerud AS

100 %

Oslo

NG MENY Midt-Norge AS

100 %

Oslo

NG MENY Sør AS

100 %

Oslo

NG MENY Vest AS

100 %

Oslo

NG MENY Vestfold Telemark AS

100 %

Oslo

NG MENY Øst AS

100 %

Oslo

NG MENY Østfold AS

100 %

Oslo

NG MENY Østlandet AS

100 %

Oslo

Helgø MENY Rogaland AS

60 %

Stavanger

NG MENY Møre AS

50 %

Oslo

     

Virksomhetsområdet Engros:

Virksomhetsområdet består av totalt 21 selskaper.

Datterselskap

Eiendeler

Kontor

ASKO Norge AS

100 %

Oslo

ASKO Agder AS

100 %

Lillesand

ASKO Drammen AS

100 %

Lier

ASKO Hedmark AS

100 %

Ringsaker

ASKO Midt-Norge AS

100 %

Trondheim

ASKO Molde AS

100 %

Molde

ASKO Nord AS

100 %

Tromsø

ASKO Oppland AS

100 %

Nord-Aurdal

ASKO Oslofjord AS

100 %

Gjesdal

ASKO Rogaland AS

100 %

Holmestrand

ASKO Sentrallager AS

100 %

Vestby

ASKO Sentrallager Kjøl AS

100 %

Vestby

ASKO Vest AS

100 %

Bergen

ASKO Vestfold-Telemark AS

100 %

Larvik

ASKO Øst AS

100 %

Vestby

Storcash norge AS

100 %

Oslo

Virksomhetsområdet Eiendom:

Virksomhetsområdet består av totalt 162 selskaper.

Virksomhetsområdet eier i hovedsak eiendom for utleie til dagligvarevirksomhet.

Virksomhetsområdet Merkevare:

   

Virksomhetsområdet består av totalt 16 selskaper.

     

Datterselskap

Eierandel

Kontor

Bakehuset AS

100 %

Oslo

Joh. Johannson Kaffe AS

100 %

Oslo

Solberg & Hansen AS

100 %

Oslo

Matbørsen AS

100 %

Stokke

Unil AS

100 %

Oslo

     
     

Andre aktiviteter:

   
     

Datterselskap

Eierandel

Kontor

Tiger AS

100 %

Oslo

Kaffebrenneriet AS

50 %

Oslo