Sara Strandkleiv Øverland og Lars Emil Skaarberg

Sara Strandkleiv Øverland og Lars Emil Skaarberg

Begge har hatt internship innen kategori- og forbrukeranalyse.
01. september 2023

Sara og Lars er begge masterstudenter på 4. året der de studerer økonomi og administrasjon med profilering innen Business Analytics, hhv. på NTNU og NHH. Begge har hatt internship i NorgesGruppens avdeling kategori/innkjøp og fikk der en unik mulighet til å utforske enorme mengder med data som NG sitter på, og avdekke spennende funn i hvordan forbruker oppfører seg i butikk. Arbeidet var både utfordrende og givende, og de ble involvert i analysen av produktkategorier, automatisering av prosesser, og blant annet undersøke potensiale i halalmarkedet.

Sara beskriver internshippet som lærerikt, utfordrende og hyggelig.

- Vi har jobbet med egne prosjekter, i tillegg til en fellesoppgave som har gjort at jeg har fått brynet meg på flere ulike problemstillinger. Her blir du på ingen måte sittende uten arbeidsoppgaver, og dagene går fort. Jeg opplever også arbeidsmiljøet og menneskene som jobber hos NorgesGruppen som svært hyggelige, inkluderende, og jordnære, forteller Sara.

Lars Emil støtter dette og legger til at avdelingen ga veiledning og støtte, noe som hjalp han å utvikle ferdigheter innen dataanalyse. Opplevelsen har ikke bare gitt en dyp innsikt i retailbransjen, men også en verdifull praktisk erfaring som de vil bære med meg videre i karrieren.

Begge er fornøyde med internshippet og vil anbefale andre å søke. -Dette er en plass hvor læring går hånd i hånd med praksis. Du vil få sjansen til å jobbe med reelle prosjekter, og bli utfordret til å tenke både analytisk og kreativt, avslutter Lars Emil.