Governance

Risikostyring

NorgesGruppen jobber systematisk med risikostyring i alle virksomheter for å nå forretningsmål og overholde juridiske forpliktelser. Det handler primært om nedsiderisiko, men også om å identifisere forretningsmessige muligheter.


Risikostyring i NorgesGruppen er en integrert del av virksomhetsledelsen og bygger på rammeverket COSO Enterprise Risk Management. Formålet er å bidra til at strategiske og operative mål nås ved å identifisere og håndtere risikofaktorene som selskapet står overfor.

En utfyllende beskrivelse av risikostyringen i virksomheten er beskrivet i års- og bærekraftsrapporten