3000 flere ansatte i NorgesGruppens butikker

3000 flere ansatte i NorgesGruppens butikker

Den sterke veksten i dagligvaremarkedet under koronapandemien har ført til at NorgesGruppens kjeder har nesten 3 000 flere ansatte i 2020 enn i 2019.

Stengte grenser, minimalt med reisevirksomhet og mer matlaging hjemme har bidratt til en sterk vekst i omsetningen i våre butikker. En positiv konsekvens av dette er økt behov for arbeidskraft. Der andre virksomheter har måttet permittere eller si opp folk, så har dagligvarehandelen kunnet gjøre det motsatte, ansette flere. Totalt har koronapandemien ført til nærmere 3 000 nyansettelser i våre kjeder.

 

2 000 nye ansatte i KIWI
Det er ikke bare butikkene nærmest grensen som har opplevd kundevekst etter koronautbruddet. Hos KIWI på Ullerudsletta i Drøbak har for eksempel flere ansatte fått høyere stillingsprosent, i tillegg til at de har rekruttert en rekke nye medarbeidere. Butikken i Drøbak har hatt en omsetningsvekst på rundt 30 prosent etter koronautbruddet. 

KIWI hadde om lag 2 000 flere ansatte ved utgangen av 2020 enn ved inngangen. For SPAR-butikkene i distriktene har ikke utviklingen vært like sterk på grunn av reiserestriksjoner, men for enkelte av butikkene i byene merker også de konsekvensene etter koronautbruddet. SPAR Kjelsås i Oslo har rekruttert flere ansatte de siste månedene. De merker økning i kundenes etterspørsel etter netthandel, i tillegg til at kundene som er innom butikken handler mer enn normalt. Bemanningen i butikken har økt med 20–25 prosent etter koronautbruddet, og butikken har hatt en vekst i omsetningen på 26 prosent.


Flere kvalifiserte søkere
Supermarkedene i MENY har ansatt 500 flere i 2020 sammenlignet med året før. Kjeden anser endringen som en klar konsekvens av økt omsetning og stengte grenser.

Etter koronautbruddet opplever MENY også at de får langt flere høyt kvalifiserte søkere til sine matfaglige stillinger enn tidligere. I en årrekke har det vært krevende å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. MENY får i dag mange direkte henvendelser fra personer innen kokk- og restaurantbransjen. MENY har også opplevd en sterk vekst i netthandelen, noe som også har ført til økt behov for arbeidskraft. Veksten i netthandelen totalt var på 116 prosent i 2020.