Overproduksjon til besvær

Overproduksjon til besvær

NorgesGruppen har jevnlig dialog gjennom året med kjøttindustrien, og da spesielt markedsregulator Nortura, for å balansere kjøttproduksjonen best mulig. Ønsket er å produsere det markedet etterspør, ikke mer og ikke mindre. Og ikke minst – at vi bruker hele dyret.

Noen ganger oppstår ekstra utfordrende «topper», slik som overskuddslageret av fryst sauekjøtt i fjor, og som NRK Matsjokket rettet søkelyset mot i 2019. Etterspørselen etter sauekjøtt økte kraftig i forbindelse med programmet. Vi solgte ti ganger mer sauekjøttprodukter enn vanlig, og lageret av sau ble tømt på kort tid. Vi har også utviklet et bredere sortiment av sauekjøtt, i tråd med økt etterspørsel blant kundene.

Det er ikke noe nytt med slike topper. De kommer med jevne mellomrom, og det er da det tette samarbeidet gjennom verdikjeden er så viktig. For 2020 har for eksempel NorgesGruppen lenge jobbet med løsninger for å møte et større produksjonsvolum av lam enn markedet etterspør. En annen del av dette arbeidet er å sikre at hele dyret blir brukt i produksjonen for å unngå matsvinn. Noen ganger er det kanskje større etterspørsel etter kjøttdeig enn fileter, og da er det viktig å tenke alternativ bruk av det resterende kjøttet.