Mindre matsvinn er vinn-vinn

Mindre matsvinn er vinn-vinn

Arbeidet med å redusere matsvinn i NorgesGruppen har gitt gode resultater med 24 prosent reduksjon siden 2015. Det er fortsatt nedprising av varer som nærmer seg utløpsdato som er det tiltaket som bidrar best og mest.

Bestill de brødene du trenger, og ikke flere. Dette er ett av flere nye, gode tiltak fra 2019 som har redusert matsvinnet i butikkene til KIWI, MENY, SPAR og Joker. Der det tidligere måtte bestilles minimum fem brød av gangen, er det nå stykkbestilling på bakervarer. Det har blant annet redusert svinnet på brød i SPAR med 50 prosent og Joker med 18 prosent fra 2018 til 2019.

Nedprising og donasjon

Nedprising av varer som er i ferd med å gå ut på dato, er det mest effektive virkemiddelet. KIWI har de siste årene redusert matsvinnet systematisk, og både nedprising av varer som er i ferd med å gå ut på dato og samarbeid med Kirkens Bymisjon har bidratt til den gode utviklingen. Via samarbeidspartneren Too Good To Go distribuerte MENY i tillegg 100 000 matporsjoner i 2019.

Selskapene ASKO, Matbørsen og UNIL er blant de største leverandørene av overskuddsmat til Matsentralen Norge. Matsentralen Oslo ble i sin tid etablert ved hjelp av NorgesGruppen, og nå er det syv matsentraler som videreformidler overskuddsmat til de som trenger det mest. I 2019 delte matsentralene ut drøyt 2625 tonn mat, noe som tilsvarer 5,25 millioner måltider.

Selv om NorgesGruppens mål handler om å redusere eget matsvinn, ønsker vi også å inspirere kundene til å kaste mindre hjemme. Vi oppfordrer til å bruke sansene gjennom «Se, lukt, smak»-symbolet, som nå finnes på 100 produkter i NorgesGruppens butikker. I 2019 merket vi også kjøttprodukter for storhusholdning.

Å få på plass datovarsling i strekkoden på varene er et essensielt verktøy for å redusere svinnet ytterligere. NorgesGruppen jobber videre med dette i 2020.

Se Lukt Smak er en tilleggsmerking til best før-dato. Formålet er å redusere unødvendig matsvinn.