Arbeidstrening er gull verdt

Arbeidstrening er gull verdt

NorgesGruppen er på god vei til å nå målet om 1100 løpende arbeidstreningsplasser innen 2020, og vi har styrket arbeidet med mangfold ytterligere. I 2019 var det 1008 personer som hadde arbeidstrening gjennom NorgesGruppen.

NorgesGruppen sysselsetter over 40 000 personer. Som en av Norges største arbeidsgivere, ønsker vi å gi jobberfaring og arbeidsfellesskap til de som står utenfor arbeidslivet. Ved å tilby gode arbeidstreningsplasser hvor man trives og utvikler seg, håper vi å integrere flere inn fra utenforskapet til fellesskapet. De gode historiene finner vi innen alle forretningsområdene i NorgesGruppen.

Mangfoldspris til MatBørsen

Matbørsen er NorgesGruppens eget kjøkken for ferdigretter. Selskapet har 230 ansatte fra 26 ulike land, og tilrettelegger for god språkopplæring og fagbrev for sine ansatte. I tillegg tilbyr selskapet arbeidstrening og praksisplasser. For dette arbeidet ble Matbørsen tildelt Mangfoldsprisen i 2019, regjeringens utmerkelse for selskap som har jobbet godt med integrering og mangfold.

Langt bak i køen

Butikksjef Sonja Helen Moen ved KIWI Mindes Hus i Stjørdal er et annet eksempel på hvor viktig det er å tilrettelegge for de som står utenfor arbeidslivet. Sonja ble mor da hun var 16 år, og hadde kun grunnskoleutdanning. Hun havnet langt bak i køen av jobbsøkere, men fikk til slutt tilbud om en deltidsstilling i KIWI. Ti år senere ble hun butikksjef. Sonja bestemte seg for at hun ville hjelpe andre som er i samme situasjon som hun selv var i. I dag har KIWI-butikken i Stjørdal 14 ansatte. Fem av dem har fått fast jobb etter arbeidstrening.

Mangfold er suksess

MENY-kjeden har satset tungt på programmer for lærlinger og arbeidstreningsplasser. En av mange butikker som er flinke på dette området, er MENY Hovenga i Porsgrunn. Butikken har mottatt mye ros fra politikere for hvordan de har tilrettelagt for et mangfoldig arbeidsmiljø. Tørrvaresjef Erlend Torp Helmersen er en av de som fikk en god mulighet, og grep den. Han har Downs syndrom, og har jobbet i butikken i 18 år.

Foto: Matbørsen