ASKO Oslofjord

ASKO Oslofjord

I 2020 har det automatiserte matvarelageret ASKO Oslofjord i Sande i Vestfold og Telemark tatt form. De første leveransene til KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken starter høsten 2021.

Lageret bygges for å sikre en effektiv, konkurransedyktig og miljøvennlig logistikk. 

– Med dette lageret legger vi grunnlaget for en langsiktig og kostnadseffektiv distribusjon. Selv om lageret er stort, er teknologien tilpasset små og store butikker, nær og fjern, med ulike behov og distribusjonsløsninger, sier administrerende direktør Knut-Andreas Kran i ASKO Oslofjord.

Bærekraftig og klimanøytral

ASKO har som ambisjon at ASKO Oslofjord skal bli verdens første bygg av sitt slag som klassifiserer til miljøsertifiseringen BREEAM Outstanding. For å oppnå dette er det blant annet sørget for 11 500 m² solceller på taket som tilsvarer forbruket i 80 eneboliger per år, varmegjenvinning fra kjøleanlegg, sedumtak der det ikke er solceller, miljøvennlige byggematerialer og lavkarbonbetong.

For å sikre kapasitet til gods som må krysse Oslofjorden, og ikke belaste offentlig veinett, har ASKO i 2020 jobbet med å etablere en elektrisk løsning langs vannveien. To selvgående elektriske ferger som skal krysse Oslofjorden med traller, gir en miljøvennlig varestrøm. Det er planlagt testing og drift fra 2022.