Bedre holdbarhet og bredere sortiment

Bedre holdbarhet og bredere sortiment

Siden ASKO Sentrallager Kjøl i Vestby kom i full drift i 2018, har det forbedret holdbarheten på ferske kjølevarer i butikk med ca. 0,5–1 dag.

Jo kortere tid en vare oppholder seg på lager, jo mer av holdbarheten blir igjen til tiden den skal ligge i butikk. Ved ASKO Sentrallager Kjøl blir varene i gjennomsnitt rullert på 4–5 dager. De aller ferskeste volumproduktene er bare innom anlegget noen timer. Det nye lageret har så langt forbedret holdbarheten til ferske kjølevarer med ca. 0,5–1 dag, et viktig resultat for å opprettholde varetrykk og unngå utsolgtsituasjoner i butikkene – og redusere matsvinnet også for kundene. Det helautomatiserte kjølelageret bidrar til at ASKO kan tilby et bredere sortiment av kjølte varer på en effektiv måte. Det er en del av Norges største logistikkanlegg og håndterer 25 prosent av alle kjølevarer som selges i Norge. De fleste varene passerer lageret urørt av menneskehender. Via algoritmer og 13 000 sensorer, er det robotene som håndterer og pakker matvarer på kryss og tvers av lokalet.

For å sikre matkvaliteten, holder kjølelageret en konstant temperatur på mellom 0 og 4 grader. Det krever mye energi. Anlegget er derfor bygget for å spare, skape og gjenvinne energi. Solcelleanleggene på Vestby dekker 20 prosent av energibehovet i det nye kjølelageret. I tillegg gjenbrukes energien som benyttes til nedkjøling,
blant annet til oppvarming av kontorbygget og snøsmelteanlegget foran lasterampene.