Framtidens dagligvarebutikk

Framtidens dagligvarebutikk

I august 2019 åpnet Norges grønneste dagligvarebutikk på Hokksund – der KIWI-eventyret startet for 40 år siden. Miljøflaggskipet KIWI Lerberg er framtidens dagligvarebutikk, og et stort skritt på veien til målet om å bli klimanøytrale.

NorgesGruppen har i flere år jobbet med å gjøre eiendomsporteføljen grønnere. De nye miljøbutikkene er stappfulle av mer klimavennlige tiltak. En del av tiltakene er ikke økonomisk lønnsomme i dag, men gjennomføres likevel for at vi skal høste erfaring og gjøre eksisterende og nye butikker gradvis mer miljøvennlige. Flere av de første tiltakene vi testet, som LED-belysning og dører på kjølemøbler, er i dag innført som standard i flere av NorgesGruppens dagligvarekjeder.

Begynnelsen
Den opprinnelige ideen om miljøbutikk var å teste ut ulike tiltak for å redusere strømforbruket. De beste og mest effektive løsningene ble videreført til neste miljøbygg, hvor også bærekraftige materialer i konstruksjonen sto i fokus. Derfra begynte vi å teste ut hvordan overskuddsenergi fra butikk kunne brukes til å forsyne andre bygg med energi. Da SPAR på Snarøya skulle bygges i 2018, utviklet vi i tillegg en ny takkonstruksjon i heltre som ikke krevde søyler og samtidig ga butikken en fin og åpen utforming.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle grønne løsninger for våre eiendommer. Vår nyeste miljøbutikk er et miljøflaggskip som reduserer utslipp med rundt 60 prosent og bruker 35 prosent mindre strøm enn vanlige dagligvarebutikker på samme størrelse. Bygget har både blomstereng og humler på taket. All overskuddsenergi fra kjøl og frys brukes til oppvarming.

Ikke bare nytt
For NorgesGruppen handler ikke miljøeiendommer bare om å bygge nye miljøvennlige bygg. Vel så viktig er det å implementere gode miljøtiltak i eksisterende butikker. Det jobber vi med daglig.