Kaffebrygg for framtiden finansieres med grønne obligasjoner

Kaffebrygg for framtiden finansieres med grønne obligasjoner

Joh. Johannson Kaffe produserer i dag en tredjedel av all kaffe som drikkes i Norge. Nå flytter virksomheten fra anlegget på Filipstad.

Fra høsten 2020 vil all kaffe fra Joh. Johannson Kaffe bli produsert i ultramoderne lokaler i Vestby. Anlegget blir et av verdens mest miljøvennlige kaffebrennerier og har allerede blitt tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019.

Det nye anlegget er bærekraftig på flere måter:
• Reduserer dagens klimagassutslipp med 85 prosent
• Brukt massivt tre i tak og bæresøyler
• Stålet som benyttes er resirkulert
• Energiforsyning skjer gjennom en kombinasjon av energibrønner, solceller og overskuddsvarme fra kaffebrenningen
• Biogass erstatter propan, som blir benyttet i dagens drift