Kundenes valg innen bærekraft

Kundenes valg innen bærekraft

For å få innsikt i hva kundene forventer av oss som ansvarlig dagligvareaktør, har vi gjennomført den samme kundeundersøkelsen gjennom flere år.

Det er små variasjoner i hvilke tema kundene anser som viktigst fra år til år. Å behandle de ansatte rettferdig har vært prioritert høyest flere år på rad. I spørreundersøkelsen vi gjennomførte tidlig i 2021 entret også det å tilby arbeidsplasser til mennesker med ulik bakgrunn topp ti-listen for første gang. Begge disse temaene er viktige for oss og noe vi arbeider målrettet med.

Vi ser også at prioriteringene våre samsvarer med mange av forventningene kundene har til miljøarbeidet blant dagligvareaktører. Matsvinn, plast, dyrevelferd og mer bærekraftig mat og produkter er tema som kommer høyt på listen og som samtidig er viktige innsatsområder for NorgesGruppen. Kundeundersøkelsen både bekrefter at vi prioriterer riktig og gir retning til bærekraftsarbeidet vårt videre.Les mer i års- og bærekraftsrapporten her.