Matkasser til vanskeligstilte barnefamilier

Matkasser til vanskeligstilte barnefamilier

Koronapandemien har vist seg å være tøffest for de som har det tøft fra før, deriblant vanskeligstilte barnefamilier.

Høsten 2020 dro NorgesGruppen i gang et pilotprosjekt i samarbeid med MENY Netthandel og Kirkens Bymisjon der vi testet utdeling av matkasser til 50 vanskeligstilte barnefamilier på Haugalandet i Rogaland. 

De 50 familiene fikk levert en matkasse annenhver uke over en periode på seks uker. Brød, pålegg, melk og juice, middager, frukt og grønnsaker og litt snacks var innholdet. Vi ønsket å teste i hvilken grad et slikt bidrag kunne avhjelpe en vanskelig økonomisk situasjon. Piloten hadde en kostnad på ca. 150 000 kroner. De foreløpige tilbakemeldingene vi har fått er at dette var kjærkomment og veldig konkret hjelp i en vanskelig tid. Det har også gitt oss verdifull erfaring med å teste nye områder for netthandelsløsningen, i samarbeid med våre partnere innen ideell og frivillig virksomhet. Mulighetene er mange.

 

Reaterte saker:

  • Matsentralen Norge: Rekordbehov og rekordleveranser i 2020. Les saken her.