Matsvinnet redusert betraktelig!

Matsvinnet redusert betraktelig!

Matsvinnet i NorgesGruppens butikker er redusert med 38 prosent målt i verdi sammenlignet med 2015. Målet om en reduksjon på 25 prosent innen 2020 er derfor overoppfylt.* Det er gode nyheter, både for klimaet og forretningen.

NorgesGruppen har i mange år jobbet systematisk med å redusere matsvinnet i alle deler av konsernet, og har mål om å halvere frem mot 2025. Det viktigste tiltaket er å hele veien jage best mulig vareflyt mellom lager, butikk og kunde. Videre er salg av nedprisede produkter som nærmer seg best før-dato blitt en viktig kanal, i tillegg til donasjon av mat til frivillige organisasjoner og samarbeidspartnere.

I år presenterer vi NorgesGruppens matsvinn mer detaljert for første gang. Dette mener vi er viktig for å skape forståelse for hvor skoen trykker og hvilke tiltak som bør prioriteres.

Hvis vi ser på matsvinnet i tonn, er de to største varegruppene brød og bakervarer og frukt og grønt. Når vi regner om matsvinnet til CO2-ekvivalenter, havner varegruppene fersk ferdigmat og ferskt kjøtt høyt opp på listen, selv om det er små svinngrupper i antall tonn.

Vi jobber med å redusere svinnet innen alle varegrupper, men vi mener også at det er riktig å hensynta potensialet for CO2-belastning, og har derfor satt mål om null kasting av kjøtt innen 2025.


* 2020-resultatene er påvirket av pandemien og er dermed ikke representative for et normalår.

Flere gode eksempler:

  • Databar gir uante muligheter. Les saken her.
  • Throw no more - nedprisingens Tinder. Les saken her.
  • Færre brød per bestilling reduserer svinnet. Les saken her.