Migrantarbeidere i Norge

Migrantarbeidere i Norge

Migrantarbeidere spiller en viktig rolle i den norske verdiskapingen, og særlig i verdikjeden for mat. I 2020 gikk NorgesGruppen sammen med Kinginstituttet inn i problematikken og publiserte rapporten «Migrantarbeidere i norske verdikjeder for matproduksjon».

Hvert år kommer det 15 000–20 000 migrantarbeidere til Norge. En migrantarbeider flytter til et annet land deler av året for å jobbe. De siste årene har det vært økt oppmerksomhet om de utfordringene migrantarbeidere kan møte på arbeidsplasser i Norge. Uanstendige arbeidsforhold pågår som regel i det skjulte, og er derfor vanskelig å avdekke. Arbeidere kan ha blitt forespeilet vilkår i forbindelse med ansettelsen som viser seg å ikke stemme med virkeligheten når de først er i gang med jobben.


Verktøy og veiledning
NorgesGruppen og Kinginstituttet så behov for mer kunnskap. I rapporten er det tatt utgangspunkt i undersøkelser hos fem store norske matleverandører og et utvalg av deres matprodusenter. Rapporten viser hvilke utfordringer arbeidere kan møte på i disse sektorene, samt at den skisserer hvordan uanstendige arbeidssituasjoner kan oppstå og hvilket rammeverk vi har som beskytter arbeiderne. – Selv om vi ser at svært mange følger god praksis, er ett av hovedfunnene at vi vet for lite om hva som skjer i rekrutteringsleddet, sier fagsjef bærekraftig handel, Bjart Thorkil Pedersen. Det er viktig at norske bedrifter og produsenter har god tilgang til verktøy og veiledning, for dette er et komplisert område der det er lett å trå feil. På den måten sikres migrantarbeideres rettigheter, og produsenter i våre verdikjeder har større trygghet for å sikre rettighetene til en svært viktig innsatsfaktor i norsk verdiskaping.  


Økt kunnskap
– Rapporten har blitt godt mottatt etter at vi offentliggjorde funnene i september 2020. Vi har hatt dialog med både interesseorganisasjoner og bøndenes egne organisasjoner, og vi tror arbeidet har bidratt til økt kunnskap om hvorfor noen arbeidere blir utnyttet i sitt arbeidsforhold, også her i Norge. Vi jobber videre i 2021 sammen med våre samarbeidspartnere, sier Pedersen.

Helt avhengig av migrantarbeidere

Bjertnæs & Hoel produserer blant annet salat og poteter på Nøtterøy i Vestfold, og er avhengig av sesongarbeidere i sin innhøsting. Siden 1980-tallet har de samarbeidet med de samme arbeiderne, og nå er deres barn igjen på plass i åkeren hvert år.

– Det er viktig for oss med kontinuitet, og ikke minst at våre ansatte får utvikle seg og lære gjennom flere år. Truc, for eksempel, har vært her i 13 sesonger. Han begynte med å kutte salat, og nå leder han et eget team. Vi er helt avhengig av våre kompetente medarbeidere, enten de er norske eller sesongarbeidere, og det er en selvfølge at alle skal behandles likt. Vi vet at det finnes useriøse arbeidsgivere der ute, og det er viktig å sørge for å avdekke slike forhold, sier Åsmund Bjertnæs.