NorgesGruppen og Bama med ny samarbeidsmodell

NorgesGruppen og Bama med ny samarbeidsmodell

BAMA og NorgesGruppen har i mange år samarbeidet om å tilby forbrukerne frukt og grønt av høy kvalitet for å øke forbruket av sunne og ferske varer.

15. oktober 2020 ble de to selskapene enige om å endre samarbeidsmodellen, slik at ASKO overtar varene fra BAMA Dagligvare på et tidligere stadium i verdikjeden enn i dag. 

I dag er det BAMA, et selskap i BAMA Gruppen, som leverer ferske produkter til kjedene i NorgesGruppen. Fra høsten 2021/våren 2022 vil ASKO overta dette ansvaret, og i ny modell overta eierskap til varene ved levering til ASKO-lagrene. ASKO vil ha ansvar for videre logistikk og distribusjon frem til butikk. BAMA Dagligvare skal fortsatt ha ansvar for marked, kategoriutvikling og salg.

BAMA Dagligvare og ASKO er allerede samlokalisert de fleste steder i landet, og det er ASKO som i dag i stor grad transporterer varer mellom lager og butikk for BAMA. Samtlige ansatte i BAMA Dagligvare som utfører lignende logistikkfunksjoner vil bli overført til det lokale ASKO-selskapet.  

Målet med endringen av samarbeidsmodellen er å få bedre utnyttelse av ressurser på tvers av funksjoner og avdelinger, og et IT-system som gir lavere utviklingskostnader, forenklet bestillings- og reklamasjonshåndtering og mer nøyaktige prognoser. 

Bama og NorgesGruppen skal fortsatt jobbe sammen for ytterligere å forbedre ferskhet og kvalitet til beste for forbrukerne. Endringen vil ha virkning fra høsten 2021.