Plastprosjekt inspirerer internasjonalt

Plastprosjekt inspirerer internasjonalt

De siste årene har NorgesGruppen og BAMA systematisk jobbet med å redusere plastemballasje innen frukt og grønt. Det har resultert i 800 tonn mindre plast i frukt- og grøntavdelingen siden 2018.

– Samarbeidsprosjektet mellom NorgesGruppen og BAMA viser på en utmerket måte hva som er mulig å få til når verdikjeden samarbeider. Vi vet at det er etterspurt, viktig og riktig å redusere klimautslippene i produktporteføljen. Resultatene innen frukt og grønt er en inspirasjon for andre i organisasjonen som arbeider med å redusere bruken av plast, sier Signe Bunkholt Sæter, kommunikasjonssjef bærekraft i NorgesGruppen.


Mer papp og effektiv transport
I januar 2018 ble det satt mål om å redusere 400 tonn plast i forbrukeremballasje frem mot 2020 i en kategori med over 400 varelinjer, tusenvis av produsenter og svært kort planleggingshorisont.
– Vi startet blant annet med å fjerne plasten på avokado, jordbær, epler og plommer, og å redusere plasten på en mengde andre varer. De runde plastboksene med blåbær ble erstattet av firkantede pappbokser, som både resulterte i mindre plast og mer effektiv transport. Dette førte til flere blåbærbokser per lastebil fra lager og ut i butikk, sier Pål Westby, kategorisjef frukt og grønt i NorgesGruppen. 


Dobbelt så mye som målet
I løpet av 2020 har resultatene vist seg å overgå ambisjonene. Nærmere 800 tonn plast er fjernet, og nye mål for kommende år er etablert.
– I løpet av kort tid har vi lykkes med å endre produksjon og emballasje i samarbeid med leverandørene, på tross av at det ikke har vært rett frem. Endrede krav til emballasje krever at hele verdikjeden må investere i nye pakkeløsninger, forteller Westby.
Bærekraftig emballasje har stor og synlig effekt. Også internasjonalt har prosjektet inspirert. Store europeiske leverandører innen kategorien frukt og grønt har latt seg inspirere og selv endret sin pakking, slik som Pink Lady-epler.
– Potensialet er enormt, og vi skal ta vår del, avslutter Westby.

Relaterte saker:

  • Handelens miljøfond: Krafttak mot plast. Les saken her.
  • Ny emballasje: Like mye  mat, mindre plast. Les saken her.