Studenter velger butikkjobb

Studenter velger butikkjobb

Mange studenter møter arbeidslivet for første gang når de får butikkjobb i en av våre kjeder. I 2020 fikk vi muligheten til å vise enda flere hvilke muligheter vi kan by på.

– Det er viktig at våre unge ansatte blir kjent med mangfoldet i verdikjeden og hvilke karrieremuligheter den byr på, sier Dina R. Thune, HR-direktør i NorgesGruppen. Hun er svært fornøyd med utviklingen i antallet søkere til butikkjobber.

KIWI er en av kjedene som har merket hvor populære butikkjobbene er. Søkertallet var rekordhøyt i 2019, men tok et nytt sprang i 2020 på grunn av pandemien og permitteringer i andre næringer. Den nyåpnede KIWI Lilleby i Trondheim mottok for eksempel 1 119 søknader til én stilling. Celine Larsen (21) slapp gjennom nåløyet og landet fast deltidsstilling som butikkmedarbeider. Som heltidsstudent synes hun at deltid og kveldsjobbing er en stor fordel.

– For meg var det viktig med en jobb som lot seg kombinere med studiet. Jeg fikk tidlig beskjed av min leder at vaktene ville tilpasses min studiesituasjon, sier Celine. Den unge studenten har allerede vært på kurs om karrieremuligheter i NorgesGruppen. Hun synes det er positivt at ansatte tidlig blir gjort kjent med karrieremulighetene innen butikk.

– Allerede under intervjuene ble jeg introdusert for de ulike ansvarsområdene og spurt om hva jeg kunne tenke meg. Det er også mulig å få en stilling med mer ansvar hvis jeg skulle ønske det senere.

Hun tror at arbeidstidene, tryggheten og ordnede forhold er viktige grunner til at butikkjobber har blitt så populære blant unge studenter.

– For meg var det også viktig med en trygg inntekt. Hos en stor virksomhet som NorgesGruppen er du sikker på å få tarifflønn og fast stillingsbrøk.

Relaterte saker:

  • KIWI-skolen gir fagbrev. Les saken her.
  • ASKO tilbyr bachelor. Les saken her.