Utvikler bedre handleopplevelser

Utvikler bedre handleopplevelser

Vi jobber mer i tverrfaglige team for å utvikle og teste tjenester enda raskere enn før. På denne måten er vi også bedre forberedt på konkurranse fra nye aktører.

Hver dag jobber vi for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser og tilby grønne og sunne alternativer til kundene våre.
Som arbeidsform fjerner vi oss mer og mer fra prosjektgrupper og hierarkisk struktur. Isteden sitter medarbeidere i selvdrevne og tverrfaglige team. Effektene ses allerede ved at vi får gjort ting raskere og riktigere. Prototypene blir testet underveis før de settes ut i markedet.

Teste, utvikle, lansere
Et team jobber med ideer i en tidlig fase. Hensikten er å gjøre det enda enklere å teste ut ideer som vi på forhånd ikke vet om er gode nok. Dette gjør oss mer sikre før vi eventuelt bruker mer ressurser på å utvikle og lansere ideene.
I likhet med øvrig varehandel møter dagligvarehandelen endrede kundekrav og forventninger. Kundereisen i butikk og på nett må forbedres hele tiden i takt med endrede forbrukerkrav og ny teknologi. Aktører må snu seg raskere rundt for å hele tiden vinne kundenes gunst. En konsekvens av markedsutviklingen er at vi må teste mer og utvikle løsninger i høyt tempo.

Brukerinvolvering og kundedialog står sentralt for å sikre at vi leverer tjenester som skaper reell verdi for kundene. Vi bruker ulike metoder for å innhente kvalitativ og kvantitativ innsikt, vi bruker servicedesign og tegner ut kundereiser og arrangerer Hackatons for å samle kompetanse og utvikle ideer som kan testes tidlig.

Scenarioer 2030
Gjennom kundeinnsikt, analyse og testing bygger vi relevante nyttetjenester til kundene våre. Vår produkt- og tjenesteutvikling skal være drevet av god innsikt og kunnskap om kundeatferd. Et av målene våre er å tilby en mer personifisert kommunikasjon med kundene.

Vi snakker ikke om en revolusjon, men en evolusjon i varehandelen. Store endringer har skjedd før. Det er ikke den smarteste, ikke den sterkeste, men den mest tilpasningsdyktige som vinner.

NorgesGruppen har laget et framtidsbilde fram mot 2030. Framtidens kundeopplevelse er nå tatt inn som en del av konsernstrategien, og det er utarbeidet flere ulike scenarioer. NorgesGruppen har også blitt med i regjeringens oppfordring til næringslivet om å øke kompetansen om kunstig intelligens.