Disse leder NorgesGruppen

Her finner du oversikten over hvem som sitter i NorgesGruppens konsernledelse. Bilder ligger tilgjengelig under Presse/Bildearkiv.

NorgesGruppen:

Runar Hollevik (1968)
Konsernsjef

Mette Lier (1963)
Konserndirektør Økonomi/finans

Øyvind Andersen (1967)
Konserndirektør, Innkjøp og kategoriutvikling

Truls Fjeldstad (1967)
Konserndirektør, Detalj, Region og Eiendom

Stein Rømmerud (1970)
Konserndirektør, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Dina Rolstad Thune (1968)
HR-direktør Konsern

Finn Dybvik (1973)
Direktør Forretningsutvikling

Virksomheter:

Jan Paul Bjørkøy (1955)
Profilhusleder, Kiwi Norge AS

Tore Bekken (1966)
Adm.direktør, ASKO NORGE AS

Vegard Kjuus (1972)
Adm.direktør, Meny AS

Ole Christian Fjeldheim (1972)
Adm. dir, Kjøpmannshuset Norge AS

Marianne Ødegaard Ribe (1968)
Adm.direktør, NorgesGruppen Servicehandel
 

Øvrige selskap:

Espen Kjønsberg (1962)
Adm.direktør, NorgesGruppen Data AS