Styret i NorgesGruppen ASA

Styreleder:

Knut Hartvig Johannson (1937)
Styrets leder i Joh. Johannson AS, som innehar 29 760 242 aksjer i NorgesGruppen.

Styremedlemmer:

Gisele Marchand (1958)
Heltids styrearbeidende. Styreleder i Gjensidige Forsikring ASA, Selvaag Bolig ASA, Boligbygg KF og NorgesGruppen Finans Holding AS. Styremedlem i Scatec Solar ASA, Eiendomsspar AS og Viktoria Eiendom.
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Guri Størvold (1976)
Partner i Zynk Communication & Leadership AS. Styremedlem i Gammel Nok.
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Ørjan Svanevik (1966) 
CEO Arendal Fossekompani ASA
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Sverre Lorentzen (1944)
Direktør og innehar styreverv i Brødrene Lorentzen AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 3 600 000

Lise Hanne Midtgaard (1959)
Kjøpmann, SPAR Hurdal
Antall aksjer i Norges Gruppen: 0

Hilde Vatne (1965)
Regionsdirektør JM Norge AS. Styremedlem DnB Næringseiendom AS, JM OY, Parteo Bank ASA og NorgesGruppen Finans Holding AS. Styreverv i flere eiendomsutviklingsselskaper i regi av JM Norge.
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Jan Magne Borgen (1950) 
Kjøpmann og innehar styreverv i diverse andre selskaper innen handel og eiendom.  
Antall aksjer i NorgesGruppen: 983

Ansatte-representanter:

Mats Gunnar Knudsen (1986) - styremedlem
Butikksjef Kiwi Skedsmokorset
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Trine Dahlstrøm (1968) - styremedlem
Ansattevalgt observatør
Hovedtillitsvalg MENY
Medarbeider MENY Drøbak
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Cecilie Blindern Myhre (1965) - observatør
Ansattevalgt observatør
Markedssjef i NorgesGruppen Detalj AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Stian Kvalvaag (1980) - observatør
Ansattevalgt observatør
Konserntillitsvalgt ASKO Norge AS
Styremedlem ASKO Midt-Norge AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0