- Vi tar lokalmat på alvor

- Vi tar lokalmat på alvor

Det er en tøff kamp om matkundene. For å vinne denne kampen må butikkene skille seg ut. Her spiller lokalmaten en viktig rolle.

Vi i NorgesGruppen har lenge satset på lokalmat. Hovedårsaken til denne bevisste satsingen, er at vi tror god lokalmat trekker kunder til butikkene. Lokalmat bidrar til at butikkene blir mer unike og spennende. En butikk som satser på lokalmat kan rett og slett tiltrekke seg flere kunder enn en butikk som ikke har det samme utvalget. Butikkene blir bedre og kundene mer fornøyde. I sum er dette god butikk.

NorgesGruppen jobber systematisk for at det skal være god vekst i salget av lokalmat. Målet er at lokalmatsalget årlig skal stige med minst to prosent mer enn selskapets dagligvarevekst.

Lokalmatprodusentene er kreative gründere og bidrar positivt til lokalsamfunnet de er en del av. Det skapes nytt liv i nedlagte ysterier og meierier. Det bidrar positivt til landbruk og turisme – lokalmatprodusentene skaper rett og slett mer liv i det ganske land.

I dette magasinet kan du lese om noen av de lokalmatprodusentene du kan finne i våre butikker. Det er ingen dans på roser å være lokalmatprodusent. Det krever hardt arbeid for å lykkes. Vi håper likevel dette magasinet kan inspirere enda flere til å satse på lokalmat.

God lesing!

Runar Hollevik
Konsernsjef i NorgesGruppen

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Lokalmatprodusenter deler sine erfaringer

Les magasinet Matlandet - tradisjon og nyskaping her.