illustrasjonsbilde
Våre samarbeidspartnere

Kirkens Bymisjon

Målet for NorgesGruppens samarbeid med Kirkens Bymisjon er å gi flere mennesker en bedre hverdag.

 

 

 Målsetningen muliggjøres gjennom at samarbeidet knyttes til virksomheter i Kirkens Bymisjon der mat, måltidsfellesskap og arbeidsinkludering står sterkt.

Kirkens Bymisjon og NorgesGruppen har samarbeidet i en årrekke, og deler mange av de samme grunnverdiene. Sammen kan virksomhetene bidra til en forskjell på viktige samfunnsområder.  Dagens avtale ble fornyet i desember 2019 og strekker seg ut 2022.

I tillegg til hovedavtalen, så vil Bymisjonen nyttiggjøre seg av gratis mat fra Matsentralen i Oslo, der NorgesGruppen er en av flere bidragsytere.

 

Byfrokost
NorgesGruppen er også med på å finansiere ByFrokost, Kirkens Bymisjons tilbud til fattige tilreisende ved Tøyenkirken i Oslo. Sammen med våre kjeder og forretningsområder sørger vi for at det gjennom året kan serveres et varmt måltid på lørdag, søndag og mandag til fattige tilreisende som ikke har andre tilbud. Flere av våre ansatte stiller også som frivillige og bidrar med serveringen av ByFrokost.

Se også www.kirkensbymisjon.nowww.matsentralen.no