Matsentralen Norge

Matsentralen Norge

NorgesGruppen har vært en nær samarbeidspartner av og støttespiller til Matsentralen helt siden den første Matsentralen ble etablert i Oslo i 2013.
06. april 2021

I dag er vi en av de største bidragsyterne når det kommer til mengden overskuddsmat donert til de 8 Matsentralene rundt i landet, og bare i 2020 bidro vi med 440 tonn overskuddsmat fra vår virksomhet. Men vi har også et samarbeid rundt formidling av betydningen av Matsentralens eksistens og hvor viktig matdonasjonene er, både for å hjelpe vanskeligstilte, men også for å redusere matsvinn.

Våren 2021 ruller vi ut et konsept der Matsentralen henter overskuddsvarer, primært av frukt og grønt, men også andre relevante varer, fra utvalgte Meny-butikker og frakter disse til Unikums kjøkken. Unikum, som er deleid av Kirkens Bymisjon, bruker disse råvarene i sin produksjon av ferdigretter for Matsentralen Kjøkken, som Matsentralen igjen frakter opp til Matsentralen Oslo og deler ut til sine brukere.