illustrasjonsbilde
Våre samarbeidspartnere

Naturvernforbundet

NorgesGruppen og Naturvernforbundet jobber sammen for de gode miljøløsningene. Samarbeidet har pågått siden 2007.
NVF_logo_colours.jpg

 

 

 

Naturvernforbundet arbeider for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. De er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene områdevern, klima, energi og samferdsel.

NorgesGruppen har hatt stor nytte av et faglig samarbeid med Norges Naturvernforbund i ulike miljøprosjekter.

 

Se også www.naturvernforbundet.no