illustrasjonsbilde
Etikk i verdikjeden

146 års dagligvarehistorie

NorgesGruppen har røtter helt tilbake til 1866. Her får du historien presentert gjennom utvalgte milepæler.

Starten


1866: Bondesønnen Johan Johannson fra Askim hadde dratt til Christiania for å finne arbeid. Etter studier og ulike jobber etablerte han og en kompanjong engrosfirmaet Johannson, Bommen & co. i 1866. Kaffe, sukker og sirup var de viktigste varene, særlig skulle kaffen bli viktig. Firmaet ble etter hvert et av de ledende engrosselskapene på Østlandet.  Etter 25 år forlot Bommen selskapet, og Johan Johannson drev videre alene. Oluf Lorentzen, som senere skulle bli en del av NorgesGruppen,  etableres i 1869, mens Jens Evensen åpnet i 1907.


Ekspansjon


1920- og 30-tallet: Den første utenbys avdelingen i firmaet, som nå het Joh. Johannson, ble åpnet i Fredrikstad i 1927. I 1935 åpnet neste avdeling i Elverum. Grossisten begynte i tillegg med brenning av kaffe, ikke bare import og distribusjon. Da Joh. Johannson i 1958 flyttet til nye lokaler på Filipstad, ble et helautomatisk kaffebrenneri installert. Det ga kraftig økning i kapasiteten for brenning av kaffe. Nå besørget Joh. Johannson alt fra kontroll av råvaren til pakking av det ferdige produktet – det var blitt en industribedrift.


Frivillig kjede


1959: Joh-System ble lansert, en frivillig kjede bestående av kjøpmannskunder og engrosfirmaet Joh. Johannson. Mens kjøpmennene tidligere handlet sine varer fra mange ulike grossister, forpliktet de seg nå til å kjøpe de fleste av sine varer fra Joh. Johannson, med faste bestillings- og betalingssystemer. Dette ga økt omsetning og lavere distribusjonskostnader for grossisten og billigere varer for kjøpmennene.  I 1961 var Joh-System (etter hvert ASKO) blitt det største frivillige kjedeforetaket i Norge.


Landsomfattende


1970- og 80-tallet: Det skjer en sammenslutning innenfor engros. Innen åttitallet er omme, er det fire landsdekkende grossistgrupperinger igjen. En av dem er Joh. Johannson og ASKO-selskapene, hvor sortimentet gradvis er blitt kraftig utvidet. Joh. Johannson etablerte seg på  80- og 90-tallet som landets største servicehandel- og storhusholdningsgrossist, gjennom en rekke oppkjøp av lokale grossister. De store dagligvarekjedene begynner å etablere seg, Kiwi kommer i 1979.


Nyetableringer


1990-tallet: Lavprisbutikkene kommer for fullt og kjedekonseptene blir styrket på begynnelsen av nittitallet. Meny og Ultra etableres i 1992, året etter kommer de første Spar-butikkene, mens Joker-kjeden kommer i 1997. Det foregår en blokkdannelse i dagligvarebransjen. De selvstendige kjøpmennene melder seg inn i kjedene, og både Reitangruppen, Hakon Gruppen og Forbrukersamvirket (Coop) står sterkt. De resterende kjøpmennene, de fleste kunder av grossisten Joh. Johannson (ASKO), etablerer innkjøpsfellesskapet Norgeskjeden, senere Norgesdetalj. Dette var Meny-kjøpmenn fra Vestfold og Telemark, Evensen & Lorentzen, Kiwi, SPAR og Nærkjøpmennene.


NorgesGruppen AS


1994: Samarbeidet mellom kjøpmenn og grossist i Norgesdetalj forsterkes ytterligere gjennom dannelsen av NorgesGruppen AS i 1994. Grossist Joh. Johannson eide 50 prosent, mens 50 prosent var eid av kjedene i fellesskap. Med dette hadde man inngått et mer forpliktende samarbeid innen innkjøp, sortiment, distribusjon og kjedeutvikling. Fra starten av besto NorgesGruppen AS av Evensen & Lorentzen, SPAR, Kiwi, Meny, Aka, Nærbutikkene Norge og Vest Kjøpmenn. Centra gikk ut, men kom tilbake igjen i 2000.

 
Konserndannelse


2000: Handelshuset NorgesGruppen ASA blir en realitet den 24. februar 2000, gjennom en fusjon mellom engrosvirksomheten til Joh. Johannson (ASKO), detaljistkjeder og profilhus. Kjøpmennene fikk tilbud om å inngå en langsiktig kjedeavtale med NorgesGruppen og få oppgjør i aksjer. 95 prosent sa ja, og NorgesGruppen fikk 1900 aksjonærer.  NorgesGruppen ASA kjøper CentraGruppen, med Centra- og Ultra-butikkene. Drøyt 20 kjeder ble slått sammen til tre landsdekkende profilhus: Meny/Ultra, Kiwi og nåværende Kjøpmannshuset (Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken).


Styrker servicehandel


2006: NorgesGruppen Servicehandel AS etableres i 2006 for å styrke satsingen på servicehandel. Samme år kjøper NorgesGruppen 62 prosent av Deli de Luca. Mix var allerede en del av NorgesGruppen.  Shell Fresh, Jafs, Le Café og Dolly Dimple’s ble etter hvert heleide kjedekonsepter,  i tillegg til at NorgesGruppen kjøpte resten av Deli de Luca. NG Servicehandel har også deleierskap i flere kafé-/serveringskjeder.


Utenfor Norge


2008: NorgesGruppen etablerer seg for første gang utenfor Norges grenser: Den første Kiwi-butikken åpner i Danmark. Senere er den blitt fulgt av over 70 danske Kiwi-butikker.


Landets største


2012: NorgesGruppen er Norges største handelshus og landets syvende største selskap, med over 1900 dagligvarebutikker i kjedene Kiwi, Spar, Joker, Nærbutikken, Meny, Ultra, Centra samt butikken Jacob’s. I tillegg kommer samarbeid med de regionale kjedene CC Mart’n, Safari og Helgø. Engrosvirksomheten ASKO er Norges største, med 3000 ansatte og 14 regionale selskaper som dekker hele landet.