illustrasjonsbilde
Etikk i verdikjeden

God kaffe i generasjoner

Kaffeimport var for 146 år siden spiren til det som senere skulle bli NorgesGruppen, og kaffevirksomhet betyr fremdeles mye for konsernet.

 

Johan Johannson, bondesønnen fra Askim, startet i 1866 import av blant annet kaffe, sukker og sirup sammen med sin kompanjong i firmaet Johannson, Bommen & co. 25 år senere forlot Bommen selskapet, mens Johannson satset videre.
– Import av varer fra utlandet var spennende nybrottsarbeid. Dette var jo i brytningstiden mellom naturalhusholdning og pengehusholdning, minner hans oldebarn Torbjørn Johannson om.
Kaffe ble det viktigste importproduktet. Da nye lover på midten av 1800-tallet forhindret hjemmebrenning av brennevin, tok kaffe på få år over plassen som Norges «nasjonaldrikk».
– Kaffe var en stor kolonialvare. Utviklingen i selskapet hadde ikke blitt den samme hvis man hadde satset på noen annen vare, påpeker storebroren Knut Hartvig Johannson.

Familiebedrift

Knut Hartvig Johannson, styreformann i NorgesGruppen, og Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO Norge, er fjerde generasjons eiere i Joh. Johannson. Det var aldri noe alternativ å ikke ta over familiebedriften.
– Det har kommet så gradvis at vi ikke har tenkt så mye på det. Vi snakket forretninger rundt middagsbordet, og vi var med for å se på kaffeproduksjonen allerede da vi gikk i kortbukser, forteller Torbjørn.

Kaffetårnet bygges

Den første tiden ble all kaffe solgt rå. Husmødrene brente kaffen hjemme i gryta selv. Etter hvert tok private kaffebrennerier over brenningen, og kjøpmennene solgte stadig mer ferdig brent kaffe. Kaffeimportørene ønsket sin del av dette markedet – og grossistbrenneriene oppsto. For Joh. Johannson ble anskaffelsen av en liten brennemaskin i 1926 den spede starten på foredling av kaffe. Etter hvert tok importøren hånd om råkaffeblandingene, brenning, maling og pakking.
Joh. Johannson flyttet virksomheten til Filipstad i 1958, hvor et helautomatisk kaffebrenneri ble installert. Sju år og tre runder i Byplanrådet senere sto det nær 40 meter høye kaffetårnet ferdig.
– Årsaken til høyden var både at man ikke hadde plass nok til et horisontalt bygg, og at man ønsket vertikal transport av kaffen gjennom anlegget. Det sparer energi at kaffen først blåses til toppen, for etter brenning å falle nedover i anlegget, forklarer Torbjørn.
Det nye bygget doblet kapasiteten. Selskapet A/S Kaffeindustri ble etablert for å bestyre firmaets industrivirksomhet innen kaffe.

De første merkevarene

Mesteparten av kaffen ble solgt i løsvekt, og hver kjøpmann hadde sin egen kaffe, som f.eks. «Svendsens kaffe». Neste skritt ble å få kjøpmennene til å selge kaffen sin med Joh. Johannsons merke «Aromagarantert kaffe» på.
– Med «Aromagarantert kaffe» på butikken og på kaffeposene kunne vi markedsføre dette merket gjennom helsides annonser i Aftenposten. Etter hvert forsvant kjøpmennenes egne kaffenavn, og «Aromagarantert kaffe» sto igjen som merkevaren. Det var virkelig et scoop, sier Knut Hartvig.
Parallelt ble kaffe utviklet fra løsvektvare til vakuumpakket vare, og Aroma ble senere erstattet av Evergood og Ali. Det ble investert i maskiner for hardvakuumpakking av kaffe, som ga lenger holdbarhet og derfor muliggjorde riksdekkende markedsføring og distribusjon til 12 000 detaljutsalg rundt i landet. Joh. Johannson ble Norges ledende merkevaredistributør og markedsfører av kaffe.

Nøklene til suksess

– Langsiktighet og nøkternhet har ligget i veggene her hele tiden, påpeker Torbjørn, som også trekker frem dyktige og selvstendige medarbeidere som en årsak til virksomhetens suksess.
– Det gjorde tidlig inntrykk på meg hvordan gutta på lageret sto på dag og natt hvis det var nødvendig. De identifiserte seg til de grader med bedriften, noe som kanskje lettere blir en realitet i langsiktige familiefirmaer, tilføyer Knut Hartvig, som i tillegg berømmer bedriftens operative ledere.
– De lå alltid i front, var gode på kundeorientering og fikk kjøpmennenes tillit. Det førte til at da Joh. Johannsons frivillige kjede ble lansert på 1960-tallet, valgte de fleste kjøpmennene denne fremfor kjøpmannseide engrosforetak, forteller han.
Dette samarbeidet utviklet seg senere til NorgesGruppen AS i 1994 og NorgesGruppen ASA i 2000, og i 2009 utløste konsernet opsjonen de hadde til å overta Joh. Johannson Kaffe AS. Med kaffevirksomheten fullt innlemmet i konsernet ble ringen på mange måter sluttet.

Fortsatt utvikling

De senere årene har Joh. Johannson Kaffe AS lansert både Fairtrade kaffe (Farmer’s Coffee) og økologisk kaffe (Green World). I 2006 kjøpte Joh. Johannson Kaffe AS opp Solberg & Hansen, som leverer spesialkaffe til kaffebarer, restauranter og spesialforretninger.
– Dette er en liten, men viktig del av markedet. Denne delen av markedet omtales oftest i media og bidrar til å øke interessen for og forbruket av kaffe, påpeker Knut Hartvig.
De to brødrene mener det er sentralt at man har vært konsistente, både når det gjelder produktene og markedsføringen av dem.
– Vi skal fremdeles holde fast kurs, og fortsatt være tro mot kvaliteten, lover brødrene Johannson.

Fakta

Joh. Johannson Kaffe AS produserer merkevarene Evergood, Ali, Cirkel, Farmer’s Coffee, Coffee of the World, Green World og markedsfører Caffé Roberta Espresso.
38 prosent av kaffen som selges i Norge, produseres i kaffetårnet på Filipstad.
Her foredles hvert år 14 000 tonn råkaffe. De tre ovnene kan brenne 12 tonn kaffe i timen.