Nyhetsarkiv

Sorter på:
  05.10.2023

  Få støtte til ditt prosjekt

  NorgesGruppen ber matbransjen blant annet produsenter, leverandører, organisasjoner, gründere og kunnskapsinstitusjoner om deres beste ideer for å gjøre den norske verdikjeden for mat enda mer bærekraftig. Bærekraftsfondet HANDLE vil støtte prosj
  04.09.2023

  Matsentralen i nye lokaler med støtte fra NorgesGruppen

  10 år etter at Matsentralen så dagens lys kunne Matsentralen Oslo flytte inn i nye og større lokaler på Ensjø i Oslo, med NorgesGruppen som sentral bidragsyter.
  15.08.2023

  NorgesGruppens miljøfond for ansatte

  NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
  10.08.2023

  Finansiert rapport om migrantarbeideres vilkår

  Hvordan og hvorfor kan det oppstå utnyttelse i rekrutteringen av migrantarbeidere til norsk matproduksjon? Dette har NorgesGruppens bærekraftsfond HANDLE bidratt til å belyse gjennom å støtte et forskningsprosjekt fra Kinginstituttet på temaet.
  28.06.2023

  Rekordlang sesong for norske jordbær!

  Sesongen for norske jordbær har aldri vært lengre. Allerede rundt 17. mai dukket de første kurvene opp, og nå kan vi glede oss over norske jordbær til godt uti oktober.
  01.06.2023

  Feirer mangfoldet

  Arbeidsmiljøet i NorgesGruppen skal være inkluderende på en slik måte at alle kan være seg selv. Derfor støtter vi Pride-markeringen i juni, som er en feiring av alt mangfold. 
  26.04.2023

  NorgesGruppen investerer i Farmforce

  NorgesGruppen går inn på eiersiden i Farmforce, et norsk agritech-selskap med mål om å bidra til mer åpenhet og kontroll for produsentene i verdikjeden for produksjon av landbruksprodukter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »