Nyhetsarkiv

Sorter på:
  26.02.2021

  Nå kan du donere Trumf-bonus!

  Visste du at du nå kan donere deler av Trumf-bonusen din til organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Leger uten Grenser og Turistforeningen? Med oppgraderingen av Trumf.no og Trumf-appen er det nå et alternativ hvis du vil bruke oppspart bonus.
  24.02.2021

  Klager på Konkurransetilsynets gebyr

  Høsten 2020 ga Konkurransetilsynet et gebyr på 20 millioner kroner fordi tilsynet mente at NorgesGruppen hadde opplyst for sent om kjøpet av eiendomsselskapet Sædalssvingene 3 i Bergen. NorgesGruppen mener Konkurransetilsynet tar feil og klager vedta
  18.02.2021

  Sterk vekst i annerledesåret 2020

  Nielsens dagligvarerapport viser en sterk omsetningsvekst for NorgesGruppens dagligvarevirksomhet som følge av corona-pandemien. Stengte grenser, minimalt med reisevirksomhet og mer hjemmespising er hovedårsakene.
  21.01.2021

  NorgesGruppens miljøfond for ansatte

  NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
  21.12.2020

  3 000 flere ansettelser

  Den sterke veksten i dagligvaremarkedet etter koronautbruddet har ført til at NorgesGruppens kjeder KIWI, MENY, SPAR og Joker har rekruttert nesten 3 000 flere ansatte.
  16.12.2020

  NorgesGruppen avviser påstandene fra Konkurransetilsynet

  Konkurransetilsynet mener dagligvareaktørenes bransjenorm for sammenliknbar reklame legger grunnlag for et ulovlig samarbeid. Dette framkommer i det foreløpige varselet dagligvareaktørene mottok denne uken.
  13.11.2020

  NorgesGruppen vil satse på havvind

  NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.