100 millioner til utviklingsprosjekt i norsk frukt- og grøntnæring

100 millioner til utviklingsprosjekt i norsk frukt- og grøntnæring

Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen etablerer et fond på 100 millioner kroner som skal finansiere utviklingsprosjekter i norsk frukt- og grøntnæring.
09. november 2015

Gartnerhallen, BAMA Gruppen og NorgesGruppen har hatt et langsiktig og vellykket verdikjedesamarbeid som har gitt positive resultater for partene, primærprodusentene og for kundene.

– Dette er svært gode nyheter. Er det noe som er viktig for grøntsektoren så er det forkning og utvikling, sier Landbruks og matminister Sylvi Listhaug.

De tre partene eier eiendomsselskapet GRO Eiendom AS. Verdiene i GRO Eiendom er forvaltet og utviklet, og selskapet har i år solgt frukt- og grøntanlegget på Økern med en betydelig finansiell gevinst. Eierne ønsker nå å investere gevinsten i utvikling av norsk produksjon av grønnsaker, poteter, frukt og bær, og etablerer derfor GROfondet med en egenkapital på 100 mill. kroner. Partene går inn med 1/3 hver.

- Med et slikt fond vil vi ha alle muligheter for å vise hvilken retning norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter må gå for å videreutvikle sin posisjon hos norske forbrukere , sier styreleder i Gartnerhallen Anders Nordlund. Vi er veldig glade for at både BAMA Gruppen og NorgesGruppen blir med på denne satsingen. Det viser at de både ser muligheter i, og har tro på en sterk norsk grøntproduksjon i fremtiden.

GROfondet vil utløse prosjekter som sikrer omstilling, økt forbruk av norske produkter og en styrket posisjon for norsk produksjon. Målsettingen er at fondet skal gi prosjektfinansiering på 10 millioner korner pr år, og at ordningen skal vare i minst 10 år.

Arbeidet med å etablere retningslinjer og rutiner for søknadsbehandling starter nå. Felles for alle prosjekter som får støtte fra GROfondet er at det skal bidra til å utvikle norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Første søknadsrunde vil bli i 2016.