Allianseavtale med Esso godkjent av Konkurransetilsynet

Allianseavtale med Esso godkjent av Konkurransetilsynet

NorgesGruppen Servicehandel skal stå for drift av butikkonsept og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge.
10. november 2015


Konkurransetilsynet har i dag, 10. november, gitt NorgesGruppen klarsignal for en 10-årig allianseavtale med Esso Norge og kjøp av aksjene i datterselskapet Tiger AS. Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel vil drive og videreutvikle butikkonsept og bilvask på stasjonene og selge drivstoff på agentur for Esso. NorgesGruppen Servicehandel leier butikklokalene og vaskehallene av Esso.

Kjededirektør Tormod Lier er glad for at den formelle godkjennelsen fra Konkurransetilsynet nå er på plass.
- Vi ser frem til å samarbeide med ansatte og forhandlere, og vi har stor tro på videreutviklingen av driftsselskapet Tiger på stasjoner med god plassering og synlighet langs norske veier. Samarbeidet med Esso er en stor og langsiktig avtale for oss innenfor servicehandelsmarkedet, sier Lier.

Rettigheter til konseptene Tiger Butikk, On The Run og 100% Veimat vil bli lisensiert til NorgesGruppen.

NorgesGruppen har fra før en god og lang relasjon til Esso via distribusjonsavtalen med ASKO.

Kontaktpersoner
Esso Norge: Informasjonssjef, Eirik Hauge tlf.nr. 90649499
NorgesGruppen: Kommunikasjonsrådgiver, Ingrid Solberg Gundersen tlf.nr. 97514495

Fakta

Om Esso Norge
  • Esso Norge AS er en del av ExxonMobil konsernet og ivaretar driften av alle ExxonMobils oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge.
  • Både i Norge og i resten av Europa, tilbyr Esso et tett nettverk av bensinstasjoner, varmeforhandlere og distribusjonsterminaler.
  • ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt.

Om NorgesGruppen

  • NorgesGruppen har 1 750 dagligvarebutikker og 850 utsalgssteder innen servicehandel.
  • Profilhusene er Meny, Kiwi og Kjøpmannshuset (Spar, Joker og Nærbutikken) innenfor dagligvare.
  • Profilhuset NorgesGruppen Servicehandel består av kjedene Deli de Luca, Mix, Fresh, Dolly Dimples og Jafs.
  • I tillegg er NorgesGruppen deleier i Kaffebrenneriet og Big Horn.
  • Engrosvirksomheten Asko sørger for distribusjonen til kjedene.

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495