Allianseavtale med Esso

Allianseavtale med Esso

NorgesGruppen har inngått en 10-årig allianseavtale med Esso Norge AS og kjøper aksjene i datterselskapet Tiger AS.
17. juni 2015

Avtalen innebærer at NorgesGruppen Servicehandel AS vil stå for drift av butikk og bilvask på Esso sine selskapseide stasjoner i Norge. Rettigheter til konseptene Tiger Butikk, On The Run og 100% Veimat vil bli lisensiert til NorgesGruppen.

Esso Norge vil fortsatt eie stasjonene og levere drivstoffet til disse stasjonene. Salget av drivstoff vil skje på agentur for Esso.

Gjennomføring av avtalene forutsetter Konkurransetilsynets godkjennelse.

 

Om Esso Norge
Esso Norge AS er en del av ExxonMobil konsernet og ivaretar driften av alle ExxonMobils oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. Både i Norge og i resten av Europa, tilbyr Esso et tett nettverk av bensinstasjoner, varmeforhandlere og distribusjonsterminaler. ExxonMobil er, etter Statoil og Petoro, den største produsenten av olje og gass på norsk kontinentalsokkel med eierandeler i over 24 produserende olje- og gassfelt.

Om NorgesGruppen
NorgesGruppen har 1 750 dagligvarebutikker og 850 utsalgssteder innen servicehandel. Profilhusene er Meny-Ultra, Kiwi og Kjøpmannshuset (Spar, Joker og Nærbutikken) innenfor dagligvare. Profilhuset NorgesGruppen Servicehandel består av kjedene Deli de Luca, Mix, Fresh, Dolly Dimples og Jafs. I tillegg er NorgesGruppen deleier i Kaffebrenneriet og Big Horn. Engrosvirksomheten Asko sørger for distribusjonen til kjedene.

Kontaktpersoner
Esso Norge: Informasjonssjef, Eirik Hauge tlf.nr. 90649499
NorgesGruppen: Kommunikasjonsrådgiver, Ingrid Solberg Gundersen tlf.nr. 97514495


 

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Bærekraft, Finans og Konsern
97514495