Ansvarlig rekrutteringspraksis i våre verdikjeder

Ansvarlig rekrutteringspraksis i våre verdikjeder

King instituttet, NorgesGruppen og Unil har lansert en rapport som tar for seg ansvarlig rekrutteringspraksis i våre verdikjeder. Dette skjedde på et seminar i regi av King instituttet der Fagsjef Bjart Pedersen (NG) og Fagsjef Maria Hammer Hardie (Unil) holdt innlegg om hvordan NorgesGruppen og UNIL jobber med denne tematikken.
09. november 2022

Seminaret samlet særlig inviterte fra myndigheter, fagbevegelse og organisasjoner som jobber med migrantarbeiderproblematikk. 
- At NorgesGruppen og Unil får en så sentral plass på seminaret viser at vi gjør mye riktig, sier Bjart Pedersen.
 
Rapporten "Ansvarlig rekrutteringspraksis" er utarbeidet av King Instituttet i samarbeid med NorgesGruppen og Unil og tar for seg hvordan rekrutteringspraksis kan påvirke migrantarbeidere i våre verdikjeder. Det er store utfordringer i våre verdikjeder, og vi har dessverre oppdaget flere alvorlige saker de siste 5 årene. Globalt ser man en økning i tvangs- og barnearbeid etter Covid-19. 
- Migrantarbeidere er særlig sårbare, også i Norge, forteller Maria Hammer Hardie, fagsjef bærekraftig leverandørkjede i Unil.
 
På seminaret var blant annet representanter fra Kripos, A-krim, Caritas, Forbrukertilsynet, og produsenter. Åsmund Bjertnæs fra NorgesGruppens leverandør Bjertnæs og Hoel fortalte om egen rekrutteringspraksis og viktigheten av å jobbe langsiktig med sesongrekruttering og relasjonen med sesongarbeidere. Blant annet kunne han fortelle om hvordan de hver vinter reiser til Vietnam og Polen for å besøke sesongarbeiderne. 
 
- Fokus på rekrutteringspraksis er svært viktig for å sikre arbeideres rettigheter, og vi håper rapporten skal være til nytte for både vårt arbeid, og for våre leverandører i årene fremover, sier Bjart Pedersen. Rapporten vi lanserte i dag gir anbefalinger til bedrifter der det sentrale er å sikre at arbeidere ikke betaler eller setter seg i gjeld for å få jobb.