Åpner Norges nest største solcelleanlegg

Åpner Norges nest største solcelleanlegg

Fredag 23. september åpnet UNILs nye lager på Våler. Solcelleanlegget skal dekke 25 prosent av byggets energibehov.
23. september 2016

NorgesGruppen etablerer, gjennom datterselskapet Unil, et anlegg som skal produsere over 1 GWh i året. Satsingen skjer i samarbeid med Storebrand Asset Management AS som forvalter eiendommen på vegne av eier Storebrand Eiendomsfond Norge KS, Enova og Solenergi FUSen som leverer anlegget. Solcelleprosjektet har en total kostnad på 23 millioner kroner.

Ordfører i Våler i Østfold, Reidar Kaabbel og Øyvind Andersen fra NorgesGruppen foretok den offisielle åpningen.

Se video fra åpningen:

– I desember 2015 stod det utvidede importanlegget i Våler ferdig. Nå har vi snart montert 8.000 kvadratmeter med solceller på tak og vegger. Dette er i tråd med NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing, sier Jarle Kjelingtveit, Supply Chain Manager i Unil.

I tillegg til produksjon av fornybar energi gjennom solceller, har man på Våler hatt fokus på energisparende tiltak i form av byggetekniske løsninger. Kombinasjonen av disse energiløsningene gjør at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet.

– UNIL har valgt flere innovative og energieffektive løsninger som bidrar til at det utvidete anlegget bruker langt mindre energi enn det ellers ville ha gjort, og solcelleanlegget inngår i en god helhet. Med dette prosjektet bygger UNIL for fremtidens lavutslippssamfunn, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

– Vår fremtidsvisjon er en grønnere eiendomsbransje. Gjennom vår eiendomsforvaltning skal vi gjøre vårt for et klimanøytralt Norge, for lukkede materialkretsløp gjennom økt gjenbruk og resirkulering, og for bruk av produkter og energi som gir null utslipp av miljøgifter. Dette prosjektet er et strålende eksempel på hvordan man kan tenke innovativt og fremtidsrettet innenfor eiendomsbransjen, sier Anders Berggren, leder Eiendom i Storebrand.Stortingspolitikere Erik Milde (H) og Irene Johansen (AP) til stede på åpningen, sammen med ordfører i Våler Reidar Kaabbel.

NorgesGruppen har som ambisjon å bli bærekraftig og klimanøytral. Satsingen på solcellepaneler er et viktig tiltak for å nå dette målet. Vindkraft og fornybart drivstoff er andre viktige tiltak.

De største solcelleanleggene i Norge tilhører NorgesGruppen, og er:

  • ASKO Vestby 10.000 kvm (bygges i disse dager)
  • UNIL Våler 8.000 kvm (åpnes fredag 23. sept)
  • ASKO Agder 4.500 kvm (åpnet 25. mai)

Bildet: Stortingspolitikere Erik Milde (H) og Irene Johansen (AP) til stede på åpningen, sammen med ordfører i Våler Reidar Kaabbel.

Kontaktpersoner:

Jarle Kjelingtveit, Supply Chain Manager i Unil. Tlf.: 91 76 37 35
Steinar Nilsen, prosjektdirektør i Solenergi FUSen. Tlf.: 90 84 68 46
Unn Hofstad, miljø- og klimasjef, Eiendom i Storebrand. Tlf.: 91 74 06 08
Audhild Kvam, markedsdirektør i Enova. Tlf.: 95 13 70 86