NorgesGruppens årsrapport for 2016

NorgesGruppens årsrapport for 2016

NorgesGruppens årsrapport for 2016 er nå offentliggjort. Årsrapporteringen består av en årsrapport og en bærekraftsrapport.
18. april 2017

Årsrapporten inneholder informasjon om NorgesGruppens virksomhet, den økonomiske situasjonen og markedsutviklingen i 2016. Under Finansiell informasjon på norgesgruppen.no kan du lese konsernsjef Runar Hollevik sin kommentar til årsresultatene.

Årsrapporten og bærekraftsrapporten finner du på norgesgruppen.no under Finansiell informasjon/rapportering.

Ordinær generalforsamling for aksjonærene i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12 -14, Skøyen i Oslo tirsdag den 9. mai klokken 14.00. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Alle aksjonærer med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post. Innkalling sendes aksjonærene og er tilgjengelig på selskapets internettside senest 21 dager før generalforsamlingen.

 

KONTAKTPERSON

Ingrid Solberg Gundersen
Kommunikasjonssjef Konserninformasjon
97514495