Åpner solcelleanlegg på 4.500 kvadratmeter

Åpner solcelleanlegg på 4.500 kvadratmeter

ASKO AGDER åpner Norges største kompakte solcelleanlegg på tak
25. mai 2016

4.500 kvm med solcellepanel befinner seg nå på taket av ASKO AGDER i Lillesand. Anlegget vil produsere ca. 720.000 kwh (36 eneboliger) og dekker dermed ca 15 % av ASKO AGDERs energiforbruk gjennom sol.

- ASKO AGDER jobber systematisk med miljøtiltak både ift. energi og transport, sier direktør i ASKO AGDER, Peder Syrdalen.

- Utslipp fra transport er selvsagt stor for en distribusjonsbedrift. Derfor har vi fra 1.12.2015 gått over til å benytte biodrivstoffet (HVO) uten palmeolje. ASKO MIDT-NORGE er engasjert i et hydrogenprosjekt med Sintef som vi mener er morgendagens drivstoff. Som stor bruker av energi er det påkrevet både å redusere vårt forbruk (LED, behovstyrt lys, etc.) samtidig som vi må få forbruket over på fornybar energi. 70 % av vårt energiforbruk vil i 2017 komme fra 5 vindmøller som anlegges i nærheten av ASKO ROGALAND, forstetter Syrdalen.

Åpning av solcelleanlegg ASKO AGDERÅpner anlegget i Lillesand: Arne Thomassen (Ordfører i Lillesand), Torbjørn Johannson (styreleder i ASKO), Tine Sundtoft (tildigere miljøvernminister og fra Lillesand), Peder Syrdalen (direktør i ASKO AGDER).

ASKO AGDER vinner også Sørlandets energipris
For andre år på rad har LOS Energy delt ut Sørlandets energipris, som hedrer de som er best på energisparing. I år var det ASKO AGDER som stakk av med seieren.

Peder Syrdalen fra ASKO tar imot prisen.

Prisen deles ut til de som over tid:

- Har hatt energiledelse på agendaen med fokus på å være en smart strømbruker.
- Har vært pådrivere for å ta i bruk ny teknologi til å automatisere strømsparing og vært med på å utvikle eller igangsette energi- og klimaprosjekt.
- Har vært til inspirasjon og delt kunnskap med sine omgivelser.

- For å ta de siste 15 % av vårt energiforbruk for å bli klimanøytrale på energisiden kan vi fra 2017 eksempelvis installere små vindmøller ved miljøstasjonen på Gaupemyr i kombinasjon med å dekke resten av taket med solcellepanel, sier Syrdalen.

ASKO AGDERs miljøstasjon på Gaupemyr i Lillesand har også:

- 10 energibrønner for oppvarming av bygget
- Storbilvaskehall med 80 % gjenvinning av vaskevann
- Mottak av alle fraksjoner fra NorgesGruppens butikker på Sørlandet bortsett fra våtavfall
- Fyllestasjon for biodiesel
- Fyllestasjon for kryogen (CO2) til aggregatene på bilene

ASKOs mål er å bli netto selvforsynt med fornybar energi innen 2020.