ASKO MIDT-NORGE med Norges første hybrid distribusjonsbil

ASKO MIDT-NORGE med Norges første hybrid distribusjonsbil

ASKO skal innen 2020 kun bruke 100 % fornybart drivstoff. Nå tar ASKO i bruk teknologien som kan redusere CO2-utslippene med 92 %.
07. oktober 2016

Kombinasjonen med en elektrisk motor og en ni liters dieselmotor, som kan kjøres på biodrivstoffene HVO eller FAME, skal kunne redusere CO2-utslippene med 92 prosent sammenlignet med en tilsvarende bil som kjører kun på ordinær diesel.

Distribusjonsbilen er anskaffet for å kunne dekke et behov for støysvak og utslippsfrie leveringer i by- og tettbebyggelse. Bilen vil gi ASKO verdifull erfaring med den elektriske delen av bilen, på vei mot vårt mål som er el- og hydrogendrevne distribusjonsbiler.

Ifølge Scania bruker hybriddistribusjonsbilen 18 prosent mindre drivstoff enn en sammenlignbar dieselbil. Batteriene lades av energi fra bremsene når de brukes og fra dieselmotoren.

- Våre erfaringer så langt er meget positive. Sjåføren kan melde tilbake om en meget behagelig bil å kjøre, og ikke minst er det veldig enkelt å betjene hybriden, forteller distribusjonssjef i ASKO MIDT-NORGE, Harald Brekke.

- Med sin utslippsfrie og stille drift vekker bilen stor oppmerksomhet i bybildet, og vi har mottatt flere positive kommentarer fra forbipasserende, fortsetter Brekke.

13. september 2016 lanserte ASKO den første elektriske distribusjonsbilen.