ASKO satser på hydrogenteknologi

ASKO satser på hydrogenteknologi

Grossistselskapet ASKO har vedtatt å etablere produksjon av hydrogen til eget bruk. I løpet av 2017 satser ASKO på at deres første hydrogendrevne lastebil leverer mat til norske butikker.
25. april 2016

ASKO, grossistselskapet til NorgesGruppen, har definert et fremtidig drivstoffmønster hvor elektriske og hydrogendrevne biler vil være et satsingsområde. I løpet av 2016 får ASKO landets tre første elektriske lastebiler. Neste år kommer altså de første hydrogen-lastebilene på veiene. Målet er 100% utslippsfri distribusjon av matvarer.

Se innslaget om ASKOs planer på NRK Dagsrevyen

Hydrogenteknologi har et stort potensiale som 0-utslippsalternativ for lastebiler på lengre distanser, mens elektriske lastebiler kan egne seg mer for bynær distribusjon.

ASKO har i samarbeide med SINTEF utviklet et hydrogenprosjekt som er unikt både i norsk og europeisk sammenheng.

Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til ASKO-lagret i Trondheim og lagres i egen tank på anlegget. Pilotprosjektet skal i første omgang testes ut i perioden 2017-2019 på fire hydrogenbiler og ti trucker for intern logistikk. Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte ASKOs investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner. Dersom pilotprosjektet er vellykket, vil ASKO vurdere å etablere flere tilsvarende anlegg i Norge.

- Hydrogen er sammen med elektrisitet fremtiden når det gjelder drivstoff. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi. Innen få år er målet å ha realisert vår ambisjon om fornybart drivstoff i hele bilflåten, sier styreleder Torbjørn Johannson i ASKO og administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i ASKO MIDT-NORGE.

- Vi er takknemlige for investeringsstøtten vi har fått fra ENOVA som gir oss mulighet til å realisere prosjektet i samarbeide med SINTEF, sier Johannson og Endresen.

 – ASKO er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge, og viser nok en gang at de er langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport, spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Kvam tror ASKO-prosjektet kan bli meget viktig på lang sikt.

– Det er i dag begrenset kunnskap om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under ekte og tøffe norske forhold. Dette prosjektet vil bidra til å bygge den kunnskapen, både hos ASKO og andre aktører i inn- og utland. Lykkes dette prosjektet, vil det derfor åpne muligheter for å ta i bruk mer hydrogen i landtransporten, sier Kvam.

ASKO er NorgesGruppens engrosselskap og en av landets største transportbedrifter med 600 lastebiler på veiene over hele landet.

ASKOs ambisjon er å bli klimanøytral, dvs kun bruke fornybart drivstoff. ASKO var først i verden i 2009 med lastebil drevet med bioetanol. I dag har ASKO ca 40 bioetanolbiler med over 80 % lavere utslipp. ASKO har også biler drevet med biogass basert på matavfall og slam. ASKO installerer i disse dager egne tanker ved alle sine 12 engros-anlegg landet over og har sikret seg et års forbruk av biodrivstoff uten PFAD/palmeolje.

For ytterligere informasjon:

Direktør ASKO MIDT-NORGE AS Jørn Arvid Endresen

E-post: jorn.endresen@asko.no
Mobil: 952 87 845