ASKO setter opp vindmøller i Rogaland

ASKO setter opp vindmøller i Rogaland

NorgesGruppen og ASKO har besluttet å bygge og drive to mindre vindkraftverk i Gjesdal kommune i Rogaland.
26. mars 2015

Kraftverkene vil bli lokalisert i tilknytning til ASKO ROGALAND AS sitt distribusjonsanlegg som ligger ca. tre kilometer sør for Ålgård. Kraftverkene skal etter planen stå ferdig i 2017.

I mai 2014 fikk ASKO konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på å bygge og drive Skurvenuten og Tindafjellet vindkraftverk med fem vindturbiner med en samlet kapasitet på ca. 60 GWH.

Vindkraftverkene vil representere et avgjørende skritt for å realisere ASKOs miljøambisjon. ASKO sin miljøambisjon, bærekraftig – klimanøytral, innebærer blant annet at ASKO skal bli selvforsynt med fornybar energi. Vindkraftverkene vil dekke ca. 70 % av ASKOs behov for ren energi på landsbasis. Det resterende behovet vil bli dekket gjennom energieffektiviserende tiltak og solenergi.

Kontaktperson:

Torbjørn Johannson
Styreformann i ASKO
Tlf.: 901 57 697
E-post: torbjorn.johannson@asko.no