Avgiftslettelse på biodrivstoff

Avgiftslettelse på biodrivstoff

Avgiftslettelse på biodiesel er noe ASKO har jobbet mot politiske myndigheter i flere år for å få til. Nå skjer det endelig.
01. juli 2015

Regjeringen varsler i dag, den 1. juli 2015, en avgiftslettelse i veibruksavgiften på kr. 1,91 for biodiesel. Avgiftsfritaket skal gjelde ut 2020.  I forbindelse med annonseringen av avgiftslettelsen, ble Erna Solberg og Torbjørn Johannson, Konserndirektør i NorgesGruppen og styreformann i ASKO, intervjuet av TV2 på Statoil Økern i Oslo i dag. Innslaget blir sendt i kveld.

ASKO har i dag 200 biler som kjører på biodrivstoff (bioetanol, biogass eller biodiesel).
- Det var hyggelig å møte Erna Solberg, som har lagt merke til ASKO som en miljøbedrift, sier Torbjørn Johannson.  
- Vi er positive til en avgiftslettelse, som er et avgjørende grep for det grønne skiftet innen transportsektoren. Vi skulle imidlertid ønske at regjeringen hadde et lenger perspektiv enn ut 2020, fortsetter Torbjørn.

ASKO håper at fyllemulighetene for biodiesel vil øke, nå etter avgiftsendringene. Slik det er i dag er antall tilgjengelige fyllestasjoner for dårlig, og ASKO vurderer å etablere egne tankanlegg der hvor vi ikke får tilbud fra oljeselskapene.