Øker innsatsen for å bevare regnskogen

Øker innsatsen for å bevare regnskogen

Den urovekkende situasjonen i Brasil krever at næringslivet øker sin innsats for å stanse avskogingen, skriver fagsjef for bærekraftig handel i NorgesGruppen, Bjart T. Pedersen
27. september 2019

Avskoging står nå for 15 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp, og en rekke utryddingstruede dyre-og plantearter er i ferd med å miste sine hjem. Verdens matproduksjon truer verdens regnskoger fordi den i stor grad avhenger av råvarer som soya og palmeolje. Soya er en viktig proteinkilde i dyrefôr, og palmeolje bidrar til konsistens og holdbarhet i for eksempel sjokolade. Disse råvarene er viktige eksportvarer for land som Indonesia og Brasil, som også forvalter verdens største regnskoger.  

 

På rett vei i Indonesia  

Verdien av regnskogene er godt dokumentert, og de siste årene er det lagt inn en betydelig innsats fra både myndigheter og næringslivet side for å beskytte den.  Indonesia innførte en rekke tiltak etter skogbrannene 2015, og i 2018 var tap av urskog i Indonesia 40% lavere enn gjennomsnittet fra 2002-2016. President Jokowi annonserte nylig et forbud mot hogst og brenning av den urørte regnskogen, noe som tilsvarer et areal på størrelse med Tyskland og Italia.  

 

Urovekkende utvikling i Brasil 

Amazonas er verdens største regnskog, og så mye som 65% av den står i fare. Bare i juni i år ble et område på størrelse med Vestfold hogget ned, og de store driverne er storfe- og soyaproduksjon. Om denne utviklingen fortsetter vil det ha konsekvenser langt utenfor Brasils landegrenser.  

Den nye politikken ført av Brasils president, Jair Bolsonaro tar ikke hensyn til dette. På talerstolen i FN langet han nylig ut mot verdenssamfunnet som har rettet kritikk mot hans manglende vilje til å håndtere skogbranner og ulovlig hogst.  

 

Oppfordrer til å jobbe med alternative råvarer

NorgesGruppen har hatt en offensiv avskogingspolicy i mange år, der vi har både arbeidet med reduksjon og samtidig påvirket leverandører og sertifiseringsordninger til å skjerpe sine krav. For alle våre leverandører setter vi krav til sporbarhet og sertifiserte/avskogingsfrie råvarer.

Her ser vi at verdikjedene til mange av våre større leverandører blir stadig mer transparente og kontrollert avskogingsfrie. UNILEVER og Mondelez er blant dem som har gått foran her. Det gjør det lettere for oss som innkjøpere å følge verdikjeden, avdekke uansvarlig drift og eventuelt iverksette nødvendige tiltak.  

Til tross for disse positive utviklingstrekkene ser vi at strukturelle utfordringer som vedvarende fattigdom og korrupsjon utgjør en stor risiko for at regnskog må vike for produksjon av soya og palmeolje.   

På bakgrunn av det som nå utspiller seg i Brasil har vi iverksatt ytterligere tiltak for å sikre at våre leverandører har sporbare og dokumentert avskogingsfrie verdikjeder. Vi vil i dette arbeidet også legge tydelig vekt på vår oppfordring om å jobbe med alternative råvarer og stille krav til underleverandører om 100% avskogingsfri produksjon. Med dette vil vi sende et tydelig signal om at vi ikke aksepterer råvarer som er uansvarlig produsert.

Foto: Wolter Silveira 

 

Fakta

  • NorgesGruppen vurderer årlig alle relevante leverandører i forhold til dere innsats for å redusere avskoging (soya, biff, palmeolje og papir/papp)
  • NorgesGruppens datterselskap Unil setter krav om segregert palmeolje i sine EMV produkter.
  • NorgesGruppens datterselskap Unil var en av de to første som kjøpte ikke-genmodifiserte soyasertifikater for å kompensere for bruk av soya i animalske produkter.  
  • NorgesGruppens datterselskap Unil støtter Regnskogfondet ved å gi 5kr for hver pose av Eldorados Paranøtter solgt.  

 

KONTAKTPERSON

Dyveke Fjeld Elset
Kommunikasjonsrådgiver
48203471