BAMA og NorgesGruppen endrer samarbeidsmodell

BAMA og NorgesGruppen endrer samarbeidsmodell

BAMA og NorgesGruppen er enige om en endring av samarbeidet, som innebærer at ASKO overtar varene fra BAMA Dagligvare på et tidligere stadium i verdikjeden enn i dag.
15. oktober 2020

BAMA Dagligvare er et selskap i BAMA Gruppen som leverer ferske produkter til kjedene i NorgesGruppen. Både BAMA og NorgesGruppen har i mange år samarbeidet om å tilby forbrukerne frukt og grønt av høy kvalitet for å øke forbruket av sunne og ferske varer.  

 

– Vi har lang historie med å tilpasse oss kundenes behov, og vi ønsker alltid å finne gode løsninger i samarbeid med kundene våre. BAMA Dagligvare fortsetter som eget selskap i BAMA Gruppen, men terminal- og lagerstruktur flyttes over til ASKO som dermed overtar eierskap til varene ved levering til ASKO-lagrene. ASKO vil ha ansvar for videre logistikk og distribusjon fram til butikk. BAMA Dagligvare skal fortsatt ha ansvar for marked, kategoriutvikling og salg, sier Rune Flaen, administrerende direktør i BAMA Gruppen.  

 

BAMA Dagligvare og ASKO er allerede samlokalisert de fleste steder i landet, og det er ASKO som i dag i stor grad transporterer varer mellom lager og butikk for BAMA. Samtlige ansatte i BAMA Dagligvare, som utfører lignende logistikkfunksjoner, vil overføres til det lokale ASKO-selskapet.  

 

– Endringen innebærer at i overkant av 500 dyktige ansatte, fordelt på ti avdelinger i hele landet, vil få ny arbeidsgiver. Arbeidssted og oppgaver blir for mange imidlertid ganske likt som i dag. Vi skal sammen med ASKO i tiden som kommer sørge for at prosessen blir så god og ryddig som mulig for de involverte, sier Flaen.  

 

Utover endring av driftsfunksjonen skal dagens samarbeidsform videreføres med mål om å opprettholde og fortsatt styrke fokus på ferskhet og kvalitet, til beste for forbrukerne. 

 

Det er NorgesGruppen som har tatt initiativet til endringen.  

 

– Vi ønsker blant annet bedre utnyttelse av ressurser på tvers av funksjoner og avdelinger, og et IT-system som gir lavere utviklingskostnader og mer nøyaktige prognoser, sier Tore Bekken, administrerende direktør i ASKO. 

 

Han ser fram til å ønske frukt- og grønt-medarbeiderne i BAMA Dagligvare velkommen til ASKO. 

 

– Dette er en av de viktigste varegruppene, og nå styrker vi samspillet ytterligere i tett samarbeid med kjedene regionalt og butikk, sier Bekken.  

 

Endringen er planlagt gjennomført høsten 2021. Konkurransetilsynet er orientert. Prosessen foregår i dialog med tillitsvalgte.   

Pressekontakter: 

 

Tore Bekken 

Administrerende direktør, ASKO  481 56 774 / tore.bekken@asko.no 

 

Pia Gulbrandsen 

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, BAMA Gruppen  41 51 66 61 / pia.gulbrandsen@bama.no 

 

 

Om BAMA Dagligvare: 
BAMA Dagligvare er et selskap i BAMA Gruppen som leverer ferske produkter til kjedene i NorgesGruppen. BAMA og NorgesGruppen har i mange år samarbeidet om å tilby forbrukerne frukt og grønt av høy kvalitet for å øke forbruket av sunne og ferske varer.  
 

Om ASKO: 
ASKO er et selskap i NorgesGruppen som leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjedekonsepter. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter.  
 

Om BAMA Gruppen:  
BAMAs visjon er «en ferskere og sunnere framtid», og er det ledende selskapet i Norge innen frukt, grønnsaker og andre ferske produkter. BAMA har også flere virksomheter i Norden og Europa. 

 

Om NorgesGruppen: 
NorgesGruppen ASA er Norges største handelshus, med sine 1800 dagligvarebutikker, 41.000 ansatte og drøyt 90 mrd kroner i omsetning. Selskapet er mest kjent for sine dagligvareprofiler KIWI, MENY, SPAR og Joker, men har også omfattende virksomhet innen service- og serveringsmarkedet med kjeder som Jafs, MIX, Deli de Luca og Kaffebrenneriet.