Bedre lønnsomhet for NorgesGruppen

Bedre lønnsomhet for NorgesGruppen

2014 ble et bra år for NorgesGruppen, i et marked med sterk konkurranse om norske matkunder.
26. mars 2015

Alle virksomhetsområdene har hatt en god økning i driftsinntektene i perioden. NorgesGruppen-konsernet hadde i 2014 totale driftsinntekter på 71,4 MRD NOK. Dette er en økning på 5,9 % sammenlignet med 2013. 

Samtlige virksomhetsområder viser bedring i driftsresultatet sammenlignet med forrige år. Økningen i resultatene skyldes god vekst i salgsinntekter, samt kontinuerlig arbeid med effektivitet i varestrømmen og i butikkene.

  • EBITDA endte på 4 357 MNOK.  Dette er en økning på 458 MNOK fra 2013. EBITDA-marginen er på 6,1 prosent sammenlignet med 5,8 prosent for 2013.
  • Konsernets driftsresultat for 2014 ble 2 945 MNOK. Dette gir en driftsmargin på 4, 1 prosent for 2014. For 2013 var driftsresultatet 2 636 MNOK.
  • Resultat før skatt for 2014 ble 2 616 MNOK og resultat etter skatt ble 1 930 MNOK. Av sistnevnte utgjør majoritetenes andel av årsresultatet 1 907 MNOK.
  • Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2014 ble 3 248 MNOK. Denne er betydelig sterkere enn for 2013, som var på 2 852 MNOK.
  • Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ble minus 2 983 MNOK, noe som viser at det fortsatt investeres betydelige midler i lager og driftseiendom, samt i bygging av nye og oppgradering av eksisterende butikker. Investeringene var dog noe lavere enn i 2013, hvor netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var minus 3 267 MNOK.
  • Konsernets egenkapital pr. 31.12.2014 er på 13 007 MNOK. Egenkapitalandelen er 38,8 %. Totalkapitalen var 33 515 MNOK, sammenlignet med 30 914 MNOK 31.12.2013. Økningen skyldes i stor grad investeringer i anleggsmidler.
  • Netto rentebærende gjeld var 7 309 MNOK 31.12.2014. Konsernets balanse er solid med en god egenkapitalandel og en god likviditetsreserve. Egenkapitalen er tilfredsstillende i forhold til konsernets virksomhet og risikoeksponering.

Klikk her for å lese resultatrapporten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf: 41 51 65 00
Sverre R. Kjær, Konserndirektør Finans/Økonomi, tlf: 41 53 32 60

Relaterte saker

KONTAKTPERSON

Per Roskifte
Konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt
41516500