Forsvaret inngår beredskapsavtaler med matvareleverandører

Forsvaret inngår beredskapsavtaler med matvareleverandører

-På vegne av alle våre ansatte er jeg stolt over å være med å ta dette ansvaret, sier konsernsjef i NorgesGruppen, Runar Hollevik.
20. august 2019

Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, undertegnet i dag beredskapsavtaler med matvaregrossistene NorgesGruppen, COOP, Rema og Servicegrossistene. Avtalene styrker matvareberedskapen og sikrer matvareforsyninger over hele landet til Forsvaret og allierte styrker i krise, konflikt og krig. Avtalene trådte i kraft ved undertegning og gjelder inntil videre.

-Jeg vil takke for tilliten og for at vi får muligheten til å stille opp og bidra til denne viktige avtalen. Det gir oss muligheten til å vise at vi duger, og på vegne av alle våre ansatte er jeg stolt over å være med på å ta dette ansvaret, sier Konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, som signerte avtalen på vegne av konsernet.
 

Styrker Forsvarets utholdenhet 

Avtalene, som er identiske for alle grossistene, er et tillegg til, og bygger på, tilsvarende avtaler Nærings- og fiskeridepartementet har med grossistene for sivil matvareberedskap.

Petter Jansen, administrerende direktør i Forsvarets logistikkorganisasjon, sier beredskapsavtalene som i dag er undertegnet, i betydelig grad styrker forsyningsberedskapen.

- Troverdig avskrekking med basis i NATO-medlemskapet er Forsvaret hovedoppgave. Med disse beredskapsavtalene styrker vi Forsvarets utholdenhet og evne til mottak og understøttelse av allierte styrker. Vi blir bedre i stand til å ivareta våre oppgaver overfor allierte forsterkninger under alle faser av en mobilisering, sier Jansen.

Viser samfunnsansvar 

Sivile beredskapspartnere er en stadig viktigere del av Forsvarets logistikk- og beredskapssystem. Gjennom en mindre økning av dagligvaregrossistenes eksisterende logistikk vil Forsvarets behov under mobilisering sikres på en langt mer kostnadseffektiv måte enn om Forsvaret selv skulle bygge beredskapslagre.

- Jeg vil berømme matvaregrossistene som med denne avtalen inngår en leveringsforpliktelse til Forsvaret. Det viser samfunnsansvar. Vi får nå økt matvarekapasitet totalt sett og i alle landsdeler. Dette gjør at landet er bedre forberedt på kriser og så vel Forsvaret og allierte styrker som sivilbefolkningen nyter godt av dette, sier Jansen.