Bøndene stanser utkjøring av mat

Bøndene stanser utkjøring av mat

Bøndene blokkerer i dag tidlig utkjøring av mat fra lagrene til ASKO, Coop og Rema. NorgesGruppen mener det er beklagelig at aksjonen på denne måten rammer oss som en samarbeidspartner av norsk landbruk, og deretter våre kunder.
19. mai 2017

Vi tar ikke stilling til uenigheten i jordbruksoppgjøret, dette skal avgjøres av Stortinget i midten av juni, men vi anerkjenner naturligvis bøndene sin rett til å kjempe for bedre inntektsmuligheter, sier konserndirektør Per Roskifte i NorgesGruppen.

Vi håper den pågående aksjonen vil være kortvarig, slik at våre kunder i minst mulig grad blir skadelidende. En blokkering som varer mer enn et fåtall timer vil ha meget store konsekvenser, både ift leveranser og tilgjengelighet på varer i butikkene.