Dagrofa gjennomfører nødvendige strukturelle endringer

Dagrofa gjennomfører nødvendige strukturelle endringer

Det danske dagligvareselskapet Dagrofa, hvor NorgesGruppen har en eierandel på 48,9 prosent, har besluttet å gjennomføre strukturelle endringer for å sikre fremtidig lønnsomhet.
28. april 2017

Eierne i Dagrofa, NorgesGruppen, KFI og danske kjøpmenn, står sammen bak de strategiske grep som selskapet har besluttet. NorgesGruppens ambisjon om å være en langsiktig aksjonær i Dagrofa ligger fast.
- Dagrofa har ikke hatt tilfredsstillende lønnsomhet. Vi støtter de tiltak som administrasjonen i selskapet har besluttet å gjennomføre. Tiltakene er nødvendige for å sikre Dagrofa lønnsom drift fremover, sier konsernsjef Runar Hollevik.

Endringene innebærer at Dagrofa styrker Meny og FoodService Danmark, samt Spar, Min Købmand og Let-Køb-butikker. I tillegg avvikles den danske Kiwi-kjeden.
- Vi erkjenner at Dagrofa ikke har lyktes med Kiwi som dagligvarekonsept i Danmark. Det har vært krevende å være den minste aktøren i et tøft lavprismarked med mange aktører, sier Hollevik.

Spørsmål knyttet til Dagrofas videre drift må rettes til administrasjonen i Dagrofa.

Kontaktinformasjon
Kommunikasjonsdirektør i Dagrofa Jan Helleskov (0045 419 93202)
Konserndirektør i NorgesGruppen Per Roskifte (0047 415 16500)